head2.png

Organizátori Dúhového PRIDE k výrokom poslanca Kuffu a k atmosfére v spoločnosti

Vyhlásenie, 20. 9. 2013

Dúhový PRIDE Bratislava sa tohto roku koná v atmosfére bezprecedentnej nenávistnej kampane voči LGBTI ľuďom a zástancom ich práv. Zámienkou pre túto kampaň sa stal návrh odborného podkladu k pripravovanej Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorý obsahoval aj kapitolu o ľudských právach LGBTI ľudí. Podľa stanoviska MZVaEZ SR bolo toto ministerstvo následne zaplavené emailami, ktoré obsahovali „nadávky urážajúce ľudskú dôstojnosť, obviňovanie z pedofílie, korupčného správania a vyhrážanie sa fyzickými útokmi“. Táto kampaň sa teraz obrátila aj voči podporovateľom a vystupujúcim na Dúhovom PRIDE Bratislava 2013.

Akonáhle sme zverejnili mená účinkujúcich na Dúhovom PRIDE, stali sa títo obeťami rovnakej nenávistnej kampane ako MZVaEZ SR. A to len preto, že si dovolili podporiť názor, že ľudské práva sa vzťahujú podľa platnej vnútroštátnej legislatívy na všetkých a teda aj na LGBTI ľudí na Slovensku. Niektorí preto účasť nakoniec odmietli, čo plne chápeme. O to viac si vážime tých, ktorý nakoniec zajtra Dúhový PRIDE podporia svojím vystúpením alebo účasťou.

V tejto atmosfére zaznelo včera v pléne NR SR vyjadrenie poslanca Štefana Kuffu, ktoré prekročilo mieru všetkých dovtedajších slovných útokov na LGBTI ľudí zo stany politikov na Slovensku – Ján Slota sa chystal gejov a lesby „len“ opľúvať. Kuffa sa totiž vyjadril, že ľudia, ktorí si dovolia povedať deťom, že dvaja ľudia rovnakého pohlavia sa môžu mať radi, by mali radšej zomrieť: „Lepšie by ti bolo, keby ti zavesili mlynský kameň a hodili ťa do vody. Lepšie by ti bolo, ako keď pohoršíš jedného z týchto maličkých. Lepšie by ti bolo. A my pohoršujeme mládež, my pohoršujeme deti.“ Výrok bol sprevádzaný ďalšími hrubými urážkami a klamstvami o spôsobe života gejov a lesieb. S prejavom poslanca Kuffu v zápätí vyjadrila súhlas podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová.

Ako organizácie presadzujúce práva LGBTI ľudí vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad situáciou, ktorá na Slovensku panuje a odsudzujeme výroky poslanca Kuffu. Keďže spomínaná nenávistná kampaň je organizovaná zo strany združení a jednotlivcov zaštiťujúcich sa kresťanstvom, vyzývame predstaviteľov katolíckej cirkvi a organizátorov tzv. Pochodu za život (ktorý napr. poslanec Kuffa a poslankyňa Jurinová verejne podporujú), aby sa verejne od podobných výrokov a praktík dištancovali. Očakávame, že výrokmi poslanca Kuffu sa bude zaoberať aj Mandátový a imunitný výbor NR SR.

Zároveň vyzývame LGBTI ľudí, ich priateľov, priateľky a vôbec všetkých ľudí, ktorí vyznávajú demokratické hodnoty a sú presvedčení, že aj ľudia s menšinovou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou majú právo na rovnaké miesto v slovenskej spoločnosti, nech sa zúčastnia Dúhového PRIDE Bratislava v sobotu 21. septembra o 13:00 na Hviezdoslavovom námestí.
 
Queer Leaders Forum
Iniciatíva Inakosť
NoMantinels
TransFúzia
 

K výzve sa pripájajú:

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
Ľudia proti rasizmu
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ)
Možnosť voľby
 

Pozrite aj:

 

Dúhový PRIDE Bratislava je slovenským pochodom za ľudské práva LGBTI ľudí, za ich spoločenské a politické zrovnoprávnenie a oslavou ich hrdosti. V roku 2013 ho organizujú občianske združenia Queer Leaders Forum, Iniciatíva Inakosť, NoMantinels, TransFúzia a neformálni/e aktivisti/ky.
 

Kontakt:

Mgr. Romana Schlesinger
romana.schlesinger@duhovypride.sk