head2.png

2008

Sťažnosť na Európsku komisiu: Štát porušuje predpisy EÚ o účasti občanov pri rozhodovaní o životnom prostredí

V piatok 1. februára 2008 podalo 20 slovenských mimovládnych organizácií, zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv a životného prostredia, sťažnosť na Európsku komisiu voči slovenským štátnym orgánom. Podľa MVO totiž zákony o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o ochrane prírody, prijaté Národnou radou SR v roku 2007, zrušili účastníctvo občianskych združení pri povoľovaní množstva činností a stavieb, ktoré môžu byť pre zdravie ľudí a životné prostredie nebezpečné.

Continue reading