head2.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Kauzy

Štátna inštitúcia šikanuje ženy

Ženy v meste.sk, 1. 6. 2017

Za 13 rokov, čo na Slovensku platí Antidiskriminačný zákon, sa k súdu dostalo 30 prípadov, ktoré riešili právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Z 30 prípadov súdy až 21-krát návrh na žalobu zamietli. To je za 13 rokov žalostná štatistika ministerstva spravodlivosti o stave súdnictva na Slovensku. Ako vyplynulo z našej utorkovej diskusie Prečo sú ženy stále diskriminované v práci? na pôde Európskej komisie, nie je to preto, že by u nás boli rešpektované práva žien na rovnaké zaobchádzanie, ale preto, že sa nevedia dovolať spravodlivosti. Continue reading

Diskrimináciu špičkovej odborníčky si všimla aj televízia

ODZ, 28. 3. 2017

Ženy tvoria na Slovensku až dve tretiny absolventov vysokých škôl. Napriek tomu je ich mzda miestami až o jednu pätinu nižšia, než u mužov na rovnakých postoch. Antidiskriminačný zákon u nás síce existuje už niekoľko rokov, no až teraz sa objavujú prelomové rozsudky. V našom prípade súd rozhodol, že v pracovnom spore medzi výskumnou pracovníčkou a Národným lesníckym centrom došlo k diskriminácii na základe pohlavia. Zamestnávateľ totiž zastavil projekt, ktorý už predtým schválilo ministerstvo pôdohospodárstva a odporučil projekt muža s nižšou kvalifikáciou. A výskumnú pracovníčku chcel zamestnať ako montážnika, resp. upratovačku.

Ide o prípad pani docentky Viery Petrášovej, špičkovej odborníčky v oblasti lesníctva a našej klientky, ktorú zastupujeme v konaní proti jej bývalému zamestnávateľovi, Národnému lesníckemu centru vo Zvolene. Naša právna expertka Janka Debrecéniová pomohla pani Petrášovej doviesť jej súdny spor do zdarného konca. Continue reading

Národné lesnícke centrum diskriminačne prepustilo špičkovú pracovníčku

ODZ, 20. 3. 2017

Úspešný súdny prípad ODZ

V piatok 17. marca 2017 Okresný súd vo Zvolene vyhlásil dlho očakávané rozhodnutie v prípade Viery Petrášovej, docentky a súdnej znalkyne v odbore lesníctva, ktorá sa od roku 2009 súdi so svojím bývalým zamestnávateľom, štátnou príspevkovou organizáciou Národné lesnícke centrum (NLC). Súd rozhodol, že výpoveď NLC z roku 2009 je neplatná, okrem iného aj z dôvodu diskriminácie. Vieru Petrášovú (ďalej aj „žalobkyňa“) v konaní zastupuje združenie Občan, demokracia a zodpovednosť. Prípad rozhodoval sudca Bohuš Hruška.

Samotná docentka Petrášová na margo rozhodnutia v prípade uvádza: „Je pre mňa dôležité, že súd sa po toľkých rokoch konečne začal zaoberať tým, o čo som sa od začiatku súdila – teda diskrimináciou. Stálo ma to nemálo síl a zažila som mnoho stresových situácií, ale verím, že naša snaha nevyjde navnivoč a pomôže iným v podobných situáciách domôcť sa spravodlivosti.“ Continue reading

Hromadná pripomienka

Bla bla bla hromadna pripomienka test.

Zobraziť zoznam signatárov

Počet podpisov:0
Zdieľajte so svojimi priateľmi

OaD: Štát musí sprístupniť informácie bez výhovoriek

V kauze privatizačnej zmluvy Slovenských telekomunikácií súd opakovane rozhodol v prospech združenia Občan a demokracia

 

Bratislava, 4. 11. 2009 (OaD) – Najvyšší súd SR včera rozhodol o nezákonnosti utajenia privatizačnej zmluvy štátnej akciovej spoločnosti Slovenské telekomunikácie (ST). Opakovane tým potvrdil predchádzajúce rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z decembra 2008. Občianske združenie Občan a demokracia zažalovalo ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikáciíza nesprístupnenie informácií o nakladaní s verejnými financiami ešte v roku 2002. Na základe tejto zmluvy bolo za nejasných podmienok prevedených 51 % akcií ST do vlastníctva spoločnosti Deutsche Telekom.

Continue reading

OaD: Rozhodnutie o nezverejnení zmluvy o predaji Slovenských telekomunikácií je nezákonné

Tlačová správa občianskeho združenia Občan a demokracia
15. 1. 2009

 

Krajský súd v Bratislave vyniesol rozsudok, že predchádzajúci minister dopravy Prokopovič konal nezákonne, keď rozhodol o nesprístupnení zmluvy o privatizácii Slovenských telekomunikácií. O sprístupnenie zmluvy požiadalo združenie Občan a demokracia.

 

Minister Prokopovič vydal rozhodnutie pred voľbami v júni 2006, odvtedy bola vec na súde. Tvrdenie ministra, že privatizačná zmluva je štátnym tajomstvom, pretože ide o „výsledok medzinárodných rokovaní“ a „medzinárodnú zmluvu“, bolo podľa súdu nezákonné.

Continue reading

Slovensko je odstrašujúcim príkladom porušovania práv verejnosti

V piatok 13. júna 2008 sa v lotyšškej Rige skončilo medzinárodné zasadnutie 41 členských krajín Dohovoru o účasti verejnosti na rozhodovaní (tzv. Aarhuského dohovoru).Slovensko bolo na zasadnutí viackrát spomínané ako exemplárny príklad porušovania práv verejnosti a medzinárodných záväzkov.

 

Aarhuský dohovor zaväzuje štát, aby občanom a združeniam občanov chrániacich životné prostredie priznal právo účinne sa zúčastňovať na úradnom povoľovaní činností, ktoré majú vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. V prípade, ak úrady porušia zákon, musí mať verejnosť právo domáhať sa nápravy na nezávislom súde. Medzinárodné spoločenstvo tieto práva považuje za základnú slušnosť štátu voči svojim občanom.

Continue reading

Slovak Lines uľahčí cestovanie ľuďom so zdravotným postihnutím

Bratislava 19. júna 2008, Slovak Lines, Občan a demokracia

 

Dňa 12. 6. 2008 vstúpil do platnosti nový Prepravný poriadok autobusovej dopravy spoločnosti Slovak Lines. Prináša zmeny, ktoré uľahčujú ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím cestovanie v autobusoch spoločnosti.

 

V spolupráci so združením Občan a demokracia dal impulz k týmto zmenám Radovan Grman, ktorému bariéry v prepravnom poriadku a nevhodný prístup vodiča autobusu zabránili v preprave. Vodič autobusu mu ako človeku na invalidnom vozíku neumožnil cestovať bez sprievodcu a teda sa slobodne podľa potreby prepravovať, čo pánovi Grmanovi bránilo viesť inak úplne samostatný život.

Continue reading

Európska komisia začala proti štátu konanie za porušovanie práv verejnosti

Európska komisia oficiálne oznámila, že začala proti Slovenskej republike konanie kvôli tomu, že viaceré zákony prijaté v roku 2007 porušujú práva verejnosti chrániť si svoje zdravie a životné prostredie a tým sú v rozpore s predpismi Európskej únie.

 

Konkrétne ide o novely zákona o ochrane prírody, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona o urýchlení výstavby diaľnic. Tieto zákony boli prijaté vďaka vládnym poslancom a tichej podpore Ministerstva životného prostredia SR, a to aj napriek mnohým upozorneniam, že zákony sú v rozpore s legislatívou EÚ.

Continue reading

Sťažnosť na Európsku komisiu: Štát porušuje predpisy EÚ o účasti občanov pri rozhodovaní o životnom prostredí

V piatok 1. februára 2008 podalo 20 slovenských mimovládnych organizácií, zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv a životného prostredia, sťažnosť na Európsku komisiu voči slovenským štátnym orgánom. Podľa MVO totiž zákony o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o ochrane prírody, prijaté Národnou radou SR v roku 2007, zrušili účastníctvo občianskych združení pri povoľovaní množstva činností a stavieb, ktoré môžu byť pre zdravie ľudí a životné prostredie nebezpečné.

Continue reading