head2.png

Publikácie

Občan a demokracia – právo na každý deň

Sloboda prejavu

Zákaz diskriminácie

Tri krátke filmy o ľudských právach

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2004

Continue reading

Občan a demokracia – právo na každý deň

(metodická príručka)

Téma: Právo Európskej únie

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2004

Autorka: Janka Debrecéniová

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Delegácie Európskej komisie na Slovensku.

Continue reading

Ružový a modrý svet

Rodové stereotypy a ich dôsledky

Editorky: Jana Cviková, Jana Juráňová

Vydavateľ: ZZŽ Aspekt, Občan a demokracia, Bratislava, 2003

Odborná publikácia “Ružový a modrý svet – rodové stereotypy a ich dôsledky” tématicky mapuje základné pojmy a témy rodovej teórie.

Continue reading

Občan a demokracia – právo na každý deň – Téma 1

(metodická príručka)

Téma 1: Sloboda prejavu

Autorka a autor: Mária Kolíková, Andrej Králik

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2003

Continue reading

Občan a demokracia – právo na každý deň – Téma 2

(metodická príručka)

Téma 2: Domáce násilie

Autorky: Zuzana Dlugošová, Daniela Telepková

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2003

Continue reading

Občan a demokracia – právo na každý deň – Téma 3

(metodická príručka)

Téma 3: Právo na informácie

Autori: Tomáš Kamenec, Vladimír Pirošík

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2003

Continue reading

Občan a demokracia – právo na každý deň – Téma 4

(metodická príručka)

Téma 4: Právo na súkromie

Autorky: Zuzana Dlugošová, Mária Kolíková

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2003

Continue reading

Občan a demokracia – právo na každý deň – Téma 5

(metodická príručka)

Téma 5: Diskriminácia

Autor a autorka: Andrej Králik, Daniela Telepková

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2003

Continue reading

Uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám na vybraných úradoch verejnej správy

Implementation of the Free Information Access Act at Seleceted Authorities of Public Administration

 

Správa z monitoringu – Monitoring Report

Autorka, autor: Marcela Mezianová, Peter Wilfling

Vydalo: združenie Občan a demokracia, Bratislava, 2002

Cieľom monitoringu bolo identifikovať problémy a nedostatky pri uplatňovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám, upozorniť na ne a podľa možností inšpirovať úrady (povinné osoby) k ich riešeniu, resp. odstráneniu.

Continue reading

Menšiny v zrkadle dvoch volebných období / Zvažuj ako rozhodneš

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2002

Brožúra a leták vydané v rámci predvolebného projektu podporujúceho zvýšenie informovanosti a participácie občanov vo voľbách 2002 s dôrazom na problematiku menšín.

Continue reading