head5.png

2009

OaD: Rozhodnutie o nezverejnení zmluvy o predaji Slovenských telekomunikácií je nezákonné

Tlačová správa občianskeho združenia Občan a demokracia
15. 1. 2009

 

Krajský súd v Bratislave vyniesol rozsudok, že predchádzajúci minister dopravy Prokopovič konal nezákonne, keď rozhodol o nesprístupnení zmluvy o privatizácii Slovenských telekomunikácií. O sprístupnenie zmluvy požiadalo združenie Občan a demokracia.

 

Minister Prokopovič vydal rozhodnutie pred voľbami v júni 2006, odvtedy bola vec na súde. Tvrdenie ministra, že privatizačná zmluva je štátnym tajomstvom, pretože ide o „výsledok medzinárodných rokovaní“ a „medzinárodnú zmluvu“, bolo podľa súdu nezákonné.

Continue reading

Na ceste k rovnosti

Združenie Občan a demokracia v roku 2008 v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Inštitút pre verejné otázky (IVO), PDCS – Partners for Democratic Change Slovakia a Hlava 98 s podporou programu Európskeho spoločenstva PROGRESS* realizovalo projekt s názvom Na ceste k rovnosti: zvyšovanie povedomia a viacúrovňové posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie.

Cieľ projektu:

Prispieť k eliminácii diskriminácie, a to využívaním viacúrovňových interdisciplinárnych prístupov, ktoré prepájajú právne, sociologické, psychologické, mediálne a iné súvislosti. Continue reading