head4.png

Uncategorized

Zaslali sme občiansku výzvu Národnej rade SR a vláde

ODZ, 21. 5. 2020

Občiansku výzvu STE TU PRE NÁS sme dnes zaslali priamo poslancom a poslankyniam NR SR a celej vláde SR. Členky a členov vlády sme oslovili týmto sprievodným listom:

Vážený pán premiér,
vážená pani podpredsedníčka vlády, vážený pán podpredseda vlády,
vážená pani ministerka, vážený pán minister,

nedávna rozprava a hlasovanie pléna NR SR o správe predloženej verejnou ochrankyňou práv pani profesorkou Máriou Patakyovou oprávnene vzbudili pohoršenie veľkej časti verejnosti. Hoci jej “nezobratie na vedomie” nemá zásadnejšiu právnu relevanciu, odhalilo podstatnú skutočnosť: porušovanie ústavných práv a slobôd pre väčšinu poslancov a poslankýň NR SR nič neznamená.

Vieme, že toto smutné konštatovanie sa netýka všetkych členov a členiek parlamentu. No parlament (ako jeden poslanecký zbor) prijíma rozhodnutia, ktoré významne ovplyvňujú životy všetkých ľudí na Slovensku. Z tohto hľadiska nám, verejnosti, ani Vám a ďalším ľuďom v exekutívnych pozíciách nemôže – a ani nesmie – byť ľahostajné, na základe akých hodnôt, princípov a mechanizmov rozhoduje a koná nielen národná rada, ale aj vláda a všetka verejná moc.

Stojíme za verejnou ochrankyňou práv a za princípmi a hodnotami, ktoré chráni jej úrad. Vyzývame k tomu aj Vás a všetky ďalšie zložky verejnej moci. Continue reading

PODPORTE: Predčasne narodené deti sú už týždne bez rodičov

Ženské kruhy, 5. 5. 2020

Rodičia predčasne narodených detí nemajú počas pandémie možnosť byť so svojimi deťmi, ktoré si vyžadujú lekársku starostlivosť.

Naša partnerská organizácia Ženské kruhy sa otvoreným listom obracia na kompetentných, aby zrušili opatrenia, ktoré nedovoľujú rodičom byť v osobnom kontakte so svojimi predčasne narodenými a hospitalizovanými deťmi.

Prosíme o Vašu podporu pripojením podpisu vo formulári najneskôr 10. mája. Plánovaný dátum odoslania listu je 11. 5. 2020.
List uvádzame v plnom znení:
 
Vážená pani prezidentka, vážený pán predseda Národnej rady SR, vážený pán predseda vlády SR, vážený pán minister zdravotníctva, vážený pán hlavný hygienik, vážená pani verejná ochrankyňa práv, vážené vedenia nemocníc, perinatologických centier a detských oddelení,

na našu organizáciu sa obrátili matky predčasne narodených detí, ktoré z nemocnice prepustili po pôrode domov, a zároveň im zamedzili kontakt s vlastnými deťmi, ktoré sú hospitalizované na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Popisujú, že svoje deti nevideli od zavedenia prvotných protiepidemiologických opatrení približne v polovici marca. Continue reading

Vyhlásenie občianskej spoločnosti

Pandémia COVID-19 a kríza verejného zdravia postavili systémy zdravotnej starostlivosti v Európe pred veľké výzvy. Európske krajiny sa usilujú riešiť pandémiu, chrániť obyvateľstvo a vyrovnať sa s čoraz väčším nedostatkom zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok a zdravotníckych zariadení. Pritom je však nevyhnutné, aby prijali aj opatrenia na ochranu zdravia, ľudskej dôstojnosti, telesnej a duševnej integrity a reprodukčnej autonómie žien a dievčat.

Obzvlášť znepokojujúce je, že v mnohých krajinách neexistujú štátne opatrenia, ktoré by počas pandémie zaručovali bezpečný a včasný prístup k základným službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako aj dostupnosť produktov a informácií z tejto oblasti. Continue reading

Otvorený list Ženských kruhov ministrovi zdravotníctva

Ženské kruhy, 24. 3. 2020

Vážený pán minister zdravotníctva,
vážený pán hlavný hygienik,
vážení členovia a členky Ústredného krízového štábu,
vážení členovia permanentného krízového štábu,

píšeme Vám tento otvorený list, v ktorom chceme požiadať o dodržiavanie pokynov Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej iba WHO), ktoré sa týkajú pôrodníckej starostlivosti v čase epidémie COVID-19 [*]. WHO popisuje, aká starostlivosť má byť poskytnutá všetkým rodiacim ženám, vrátane žien s podozrením alebo potvrdenou nákazou COVID-19.

Podmienky pre bezpečný a pozitívny priebeh pôrodu podľa WHO zahŕňajú:

  • Rešpektujúcu a dôstojnú starostlivosť
  • Prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu podľa výberu ženy
  • Zrozumiteľnú komunikáciu zo strany zdravotníckeho personálu
  • Adekvátne prostriedky na tíšenie bolesti
  • Možnosť voľne sa pohybovať a slobodne si zvoliť polohu počas pôrodu

Continue reading

Možnosti podpory

◦ Pravidelný príspevok

Všetky oblasti, ktorým sa v ODZ venujeme, si vyžadujú dlhodobú systematickú prácu a pozornosť. Ak sa rozhodnete podporiť nás pravidelným príspevkom, umožníte nám lepšie plánovať a efektívnejšie pracovať. Pravidelný príspevok nám môžete posielať napríklad na mesačnej alebo štvrťročnej báze v ľubovoľnej výške (napríklad 5 eur, 10 eur a podobne).

Číslo účtu: SK74 0900 0000 0050 4587 5815 (Slovenská sporiteľňa)
Názov účtu: Občan, demokracia a zodpovednosť
IČO: 3077 8204
Právna forma: občianske združenie

 

◦ Jednorazový príspevok

Môžete nás podporiť aj jednorazovým príspevkom. Pomôžete tak zaistiť nezávislosť a prevádzku našej kancelárie.

Aby sme vedeli Váš príspevok identifikovať a informovať Vás v budúcnosti o tom, čo robíme, vyplňte, prosím, tento krátky formulár. Po obdržaní registrácie Vám zašleme Váš unikátny variabilný symbol a ďalšie inštrukcie k platbe.

Meno a priezvisko*

Ulica a číslo domu*

Mesto/Obec*

PSČ*

Váš email *

Kontaktný telefón

Poznámka

Potvrdením registrácie (stlačením tlačidla Odoslať) vyjadrujete súhlas so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 tohto zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

◦ Podpora online

Bezpečne, jednoducho a rýchlo nás môžete podporiť platobným prevodom alebo platobnou kartou prostredníctvom darcovského portálu .

 

◦ Firemné darcovstvo

V prípade, že máte záujem o nadviazanie spolupráce a podporu našich aktivít či konkrétneho projektu prostredníctvom firemného darcovstva, kontaktujte, prosím, výkonnú riaditeľku ODZ Šarlotu Pufflerovú.

 

◦ Závet v prospech ODZ

Poskytnutie podpory prostredníctvom závetu predstavuje možnosť prispieť v budúcnosti svojím dobročinným odkazom k pozitívnej zmene v rôznych oblastiach, ktorým sa ODZ venuje.

 

Kontakt:

Všetky otázky týkajúce sa podporovateľských príspevkov a iných foriem spolupráce Vám rady zodpovieme na adrese sekretariat@odz.sk.

Svojou podporou nám pomáhate presadzovať rovnosť a nediskrimináciu už viac ako 20 rokov. Ďakujeme!

 

Marián Leško: Čo zostane z únie

Trend.sk, 24. 6. 2015

Nikto v širokom okolí neoslávil Svetový deň utečencov tak štýlovo ako my v Bratislave: masovou demonštráciou pouličnej nenávisti voči nim.

Zoskupenia, o akých ešte Tomáš G. Masaryk hovoril, že sú „patologickou sedlinou“, vyšli do ulíc, aby dali najavo, že v zozname objektov nenávisti majú novú položku. Kotlebovci už dávno neboli takí smelí ako v sobotu, lebo pochodovali s pocitom, že hovoria a konajú v mene väčšiny.

V máji tohto roku, keď sa utečenecká kríza dramaticky zhoršila, Európska komisia prišla s návrhom, aby aspoň utečencov zo Sýrie a Eritrey prevzali na azylové konanie iné štáty ako Taliansko či Grécko. Išlo o utečencov, ako ich definuje medzinárodné právo, teda o ľudí, ktorí si útekom zachraňovali život. Continue reading

Prezentácia publikácie Ženy – Matky – Telá

V spolupráci so združením Ženské kruhy a nezávislými expertkami sme odbornej verejnosti aj širšej verejnosti predstavili našu práve vydanú publikáciu Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Publikácia je vôbec prvou tohto druhu na Slovensku. Zhŕňa výsledky dvojročného monitoringu všetkých pôrodníc v SR, kvalitatívneho výskumu uskutočneného o. i. hĺbkovými rozhovormi so ženami v Bratislavskom a Trnavskom kraji a odborných zdravotníckych a právnych analýz. Informačne bohatá publikácia reflektuje tému z viacerých uhlov – z pohľadu konkrétnych príbehov a skúseností žien, medzinárodných zdravotníckych štandardov, ľudskprávnej legislatívy aj systematického monitoringu pôrodníc a ministerstva zdravotníctva. Výsledky aktivity aj samotnú publikáciu sme prezentovali na podujatí v Bratislave 30. apríla 2015. Vyplýva z nich, že v pôrodniciach dochádza k vážnym a často systémovym porušeniam ľudských práv žien. Otvorenie tejto témy, o ktorej sa doteraz takmer nehovorí, a systematická seriózna diskusia sú jedným z cieľov tejto aktivity i celého projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách. Autorky publikácie Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD., právna expertka ODZ, Ing. Zuzana Krišková, PhD., predsedníčka združenia Ženské kruhy, vedecká pracovníčka SAV Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD., výskumníčka IVO Mgr. Martina Sekulová, PhD., sociologička Sylvia Šumšalová a koordinátorka projektových aktivít PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. (výkonná riaditeľka ODZ) prezentovali publikáciu a najdôležitejšie zistenia pred fórom účastníčok z radov odbornej obce, inštitúcií a štátnej správy z rezortu zdravotníctva, mimovládnych organizácií a médií. Po obsažných prezentáciách nasledovala živá diskusia, v ktorej zaznievali neraz protirečivé názory aj zaujímavé skúsenosti. Autorky osobitne prezentovali publikáciu a výsledky výskumu médiám na popoludňajšej tlačovej besede.

Viac informácií

Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo – 25. 3. 2015

Workshop pre vysokoškolské študentky a študentov
ACADEMIA AEQUALITAS – ODZ, Bratislava

 
WP_20150325_001_390 WP_20150325_003_390 WP_20150325_004_218 WP_20150325_006_406 WP_20150325_007_359 WP_20150325_012_234 WP_20150325_015_250

 

Systémové a prierezové presadzovanie výchovy a vzdelávania k ľudským právam na Slovensku – Bratislava, 17. 11. 2013

Odborný workshop ODZ

 

  

 

Zoznam signatárov hromadnej pripomienkySpäť na stránku hromadnej pripomienky