head6.png

Alternatívna správa MVO pre Výbor OSN pre ľudské práva

ODZ – POĽP – ŽK – CRR, 26. 9. 2016

Spolu s partnerskými mimovládnymi organizáciami Poradňa pre občianske a ľudské práva, Ženské kruhy a Centrum pre reprodukčné práva sme zaslali Výboru OSN pre ľudské práva (HRC) spoločnú alternatívnu správu. Popisujeme  v nej pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach zo strany slovenskej vlády špecificky v oblasti ochrany reprodukčných práv žien na Slovensku.

Výbor sa bude na svojom 118. zasadnutí 17. – 18. októbra 2016 zaoberať aj situáciou na Slovensku. Zástupcovia a zástupkyne slovenskej vlády mu budú prezentovať, aký pokrok urobila za ostatné roky Slovenská republika v uplatňovaní občianskych a politických práv. Veríme, že alternatívna správa našich mimovládnych organizácií prispeje k tomu, aby Výbor lepšie spoznal situáciu v tejto oblasti v celej šírke.
 

Stiahnite si:

Alternatívna správa MVO pre HRC (EN)