head3.png

Janka Debrecéniová: Toto referendum je nedemokratické, je zodpovedné nehlasovať v ňom

Pravda.sk, 2. 2. 2015

Súčasťou možnosti hlasovať vo voľbách či v referende je aj možnosť toto právo nevyužiť. Toto referendum je nedemokratické a je našou zodpovednosťou nehlasovať v ňom, povedala právnička Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť v online rozhovore s čitateľmi Pravda.sk.

Nehlasovanie, resp. „hlasovanie nohami“, ako sa tento spôsob hlasovania často nazýva, totiž nemusí nevyhnutne vypovedať o ľahostajnosti či ignorancii ľudí, ktorí sa preň rozhodli. Je veľa dôvodov, pre ktoré možno o nadchádzajúcom referende povedať, že je nedemokratické. Jedným z nich je, že smeruje proti obmedzovaniu práv menšiny. Ďalším je, že nám všetkým podsúva hodnotový poriadok katolíckej cirkvi – ktorá sa, mimochodom, k referendu otvorene hlási a veľmi sa v ňom angažuje – hoci referendum je a má byť výsostne občianska záležitosť a žijeme v krajine, kde ústava stojí na sekulárnych princípoch (t. j. Slovenská republika sa v jej zmysle neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo). To je teda tiež v rozpore s princípom názorového pluralizmu, ktorý sa toto referendum snaží pre mnohé oblasti eliminovať, a to dokonca právnym zakotvením mimoriadne vysokej právnej sily.

Je na čase naozaj vyjadriť, že rodina ako taká je niečo, čo nebude mať nikdy rovnocenný ekvivalent, trvdí jeden z čitateľov. Čo na to Debrecéniová? „Celé toto referendum treba vnímať aj v kontexte referendovej otázky, ktorá bola pôvodne položená, avšak ústavný súd ju odmietol. Touto otázkou chceli iniciátori referenda zamedziť možnosti garantovať niektoré práva, ktoré sú v súčasnosti priznané iba manželstvu (pozrite moju predchádzajúcu odpoveď + patrí sem napríklad aj vdovský a vdovecký dôchodok), iným spolužitiam (bez ohľadu na to, či by išlo o páry rovnakého alebo rozdielneho pohlavia). Takže toto malo ambíciu obmedziť v prístupe k právnej ochrane všetky rodiny – vrátane detí, ktoré v nich žijú – ktoré v súčasnosti nie sú založené manželstvom, ale iba faktickým partnerstvom dvoch ľudí.

Po druhé, tým, že potvrdíme, že manželstvo je štátom uznané partnerstvo muža a ženy, alebo že zakážeme gejom a lesbám spoločne si adoptovať deti, nijako nezlepšíme postavenie ľudí, ktorí už žijú v manželstvách, a ani ich detí – a ani postavenie iných ľudí žijúcich v iných rodinných formáciách. A aj keby sme to, čo teraz chceme zakázať, uznali, opäť to nič nemení na právnej ochrane a na faktickej situácii iných rodín než rodín založených pármi alebo osobami rovnakého pohlavia.

Po tretie, v samotných referendových otázkach sa slovo „rodina“ a „deti“ ani nespomínajú, a rovnako ani právo dieťaťa na „mamu“ a „otca“ – čo s obľubou iniciátori referenda stále opakujú, hoci takéto právo nie je zakotvené v žiadnom právnom dokumente a najmä sa nedá v praxi zabezpečiť.

A po štvrté, moju heterosexuálnu rodinu by nijako neohrozilo, ak by si dvaja ľudia – a je úplne jedno, či rovnakého alebo odlišného pohlavia – adoptovali dieťa, ktoré nikoho nemá. Naopak, niekomu ďalšiemu by poskytli láskyplný a bezpečný priestor na život.“

 
Celá online diskusia s Jankou Debrecéniovou

 
© PEREX, 2015
Článok uverejnil portál Pravda.sk v rubrike Správy/Domáce 2. 2. 2015 o 6:00 a aktualizoval o 13:12.

 

Ďalšie vyjadrenia Janky Debrecéniovej k téme referenda