head5.png

Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU

Aspekt.sk, 20. 10. 2015

KEDY: utorok 27. októbra, 16.00 – 20.00
KDE: knižnica ASPEKTU, Mýtna 38, Bratislava

Vo verejnom priestore sa čoraz viac objavujú témy ako migrácia, rasizmus, diskriminácia, xenofóbia či homofóbia. Preto sme sa rozhodli venovať najbližší Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU intersekcionalite, teda zohľadňovaniu rôznych typov nerovností (rod, vek, rasa, etnicita, trieda, sexualita, …). Budeme hovoriť o tom, čo prináša feministická kritika v oblasti migrácie, ako sa zohľadňuje vek, rasa, etnicita alebo sexualita vo feministickom výskume a čo môže priniesť rodová perspektíva v etnologickom skúmaní.

O svojom dlhodobom výskume s olašskou rómskou komunitou a o špecifikách situácie žien v nej príde porozprávať doktorandka Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied Ivana Šusterová. Stručne predstavíme rôzne zdroje, ktoré k daným témam nájdete na webových stránkach www.aspekt.sk, ruzovyamodrysvet.sk a v knižnici ASPEKTU.

Ako sa už stalo dobrým zvykom, počas DOD môžete konzultovať svoje študentské práce, bezplatne si založiť preukaz do knižnice ASPEKTU a odniesť si domov tituly z Knižnej edície ASPEKT ako darček od nás.

Ak máte záujem zúčastniť sa DOD ako organizovaná skupina (koľko ľudí, aký študijný odbor) alebo máte záujem o individuálnu konzultáciu (s kým, kedy a o čom), napíšte nám najneskôr do štvrtka 22. októbra na adresu madarova(zavinac)aspekt(bodka)sk.

Príďte sa s nami porozprávať, využite možnosť odborných konzultácií, nezabudnite si doma svoje zvedavé otázky a zaujímavé podnety. My sa už na Vašu návštevu pripravujeme a tešíme.
 

PROGRAM PODUJATIA:

16:00 – 16:15_OTVORENIE DVERÍ ASPEKTU…

… a privítanie pri káve a čaji. Jedinečná možnosť nazrieť do tajných kútov prvej feministickej organizácie na Slovensku.

16:15 – 18:00_PROGRAM VOĽNÝ…

… O ASPEKTE, aspektovskej knižnici, webstránke a knižnej edícii pre skupiny študentiek a študentov. Miniprezentácie o 16:15 a 17:00.

Pre organizované skupiny študentiek a študentov ponúkame predstavenie podnetných zdrojov, ktoré môžu využívať počas štúdia i po ňom, predovšetkým pri písaní semestrálnych a záverečných prác. Ak máte záujem prísť ako skupina, napíšte nám na adresu madarova(zavinac)aspekt(bodka)sk najneskôr do štvrtka 22. októbra a my si pripravíme program špeciálne pre Vás.

… O VAŠICH PRÁCACH, téme, prístupe, metodológii, literatúre môžete hovoriť s vybranou aspekťáčkou. Na stránke aspekt.sk zistíte, ktorá aspekťáčka sa čomu venuje. Do štvrtka 22. októbra napíšte na adresu madarova(zavinac)aspekt(bodka)sk: s kým, o koľkej a čo (tému) chcete konzultovať. Priebežne termíny zladíme, aby sme sa Vám mohli individuálne venovať.

18:00 – 20:00_PROGRAM PLÁNOVANÝ…

… O POSTAVENÍ A ŽIVOTE ŽIEN V OLAŠSKEJ KOMUNITE (18:00 – 19:30) s doktorandkou Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied Ivanou Šusterovou. Predstaví svoj dlhodobý terénny výskum v olašskej komunite a po prednáške zodpovie vaše zvedavé otázky.

… KNIHA ZA KNIHU (19:30) na záver. Ak nám prinesiete zaujímavé tipy na literatúru do knižnice ASPEKTU a porozprávate, prečo sa práve Vami vybraná knižka hodí k nám, môžete si za odmenu odniesť domov jeden z titulov Knižnej edície ASPEKT.

20:00 – POSTUPNÉ ZATVÁRANIE DVERÍ ASPEKTU…

… a poberanie sa domov. Na dobrú noc nám zakýva mačacia aspekťácka posádka Bertuš, Meluš a Floriš.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.aspekt.sk