head5.png

Diskusia k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch

ODZ + ŽK, 19. 6. 2019

V spolupráci so združením Ženské kruhy sme 19. 6. 2019 usporiadali facilitovanú odbornú diskusiu k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch. Zúčastnené expertky sa zamerali na možnosti a úskalia prezentácie tejto tematiky verejnosti, a to prostredníctvom aktivít realizovaných v rámci viacerých projektov.

Cieľom týchto aktivít je zvýšiť povedomie verejnosti i odbornej obce o porušovaní ľudských práv žien. Expertky diskutovali aj o potrebe vytvoriť zásadný tlak na subjekty, ktoré tvoria verejné politiky v oblasti reprodukčného zdravia žien (predovšetkým v oblasti pôrodov), v záujme zlepšenia situácie na Slovensku.

Diskusia bola spojená s projekciou filmu a prezentáciou publikácie ŽENY – MATKY – TELÁ II. Na podujatí sa zúčastnili expertky, manažérky a ďalšie účastníčky projektov, ktoré sa venujú uvedenej problematike. Diskusiu facilitovala výkonná riaditeľka nášho združenia PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., s hlavnými prezentáciami vystúpili Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. (ODZ) a Ing. Zuzana Krišková, PhD. (ŽK).
 

 

Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizujú vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 
ACF_logo_black_w