head2.png

Diskusné fórum: Násilie a iné porušovanie ľudských práv žien v pôrodniciach

ODZ, 18. 12. 2017

V spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy sme pripravili diskusné fórum k špecifickým formám násilia páchaného na ženách pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 18. decembra 2017 v Bratislave. Diskusia sa zamerala na prejavy a príčiny tohto problému, jeho dopady, ako aj možné prístupy k eliminácii tohto javu a hľadanie riešení v súlade s príslušnými medzinárodnými právnymi a zdravotníckymi štandardmi, a to predovšetkým zo systémového hľadiska. Vychádzala pritom z prezentovaných výskumných a analytických zistení.

Na podujatí sme predstavili niektoré výsledky z nášho spoločného výskumu, realizovaného taktiež so združením Ženské kruhy a nezávislými expertkami. Vo výskume sme sa zamerali na systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti. Prezentovali sme napríklad niektoré zistenia z kvalitatívneho výskumu, vykonaného formou hĺbkových rozhovorov so zdravotníckym personálom v pôrodniciach, ktorý sme realizovali v rokoch 2015 – 2016.

Predstavili sme aj priebežné výsledky analýzy aktuálneho verejného (najmä mediálneho) diskurzu k situácii v pôrodníctve na Slovensku, ktorý vyvolal nedávno uvedený filmový dokument Medzi nami. Jeho režisérka Zuzana Límová sa na diskusnom fóre taktiež zúčastnila.

Diskusné fórum nadviazalo na workshop, ktorý sa zaoberal pracovnými podmienkami personálu v slovenských pôrodniciach a ich súvislostiam s porušovaním ľudských práv žien pri pôrodoch. Workshop sme zorganizovali v roku 2016 v rámci projektu podporeného z grantovej schémy MPSVR SR na podporu rodovej rovnosti.

 

Podujatie realizovali združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy s finančnou podporou Open Society Foundations. Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizovali aj vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
 
odz_c_128 ZK_logo1_w_hl OSF-I_logo_w_biely_okraj