head4.png

Extrémizmus sa vkráda do škôl aj na tričkách

Pravda, 29. 4. 2016

Rozmáha sa ako chobotnica aj na školách. So symbolmi a prejavmi extrémizmu sa v priestoroch školy stretla už väčšina žiakov základných a stredných škôl. Či už v podobe tričiek a iného odevu s preň typickými symbolmi, ale aj cez šírenie materiálov, ktoré ho propagujú. Na alarmujúcu hrozbu šírenia extrémizmu na školách upozorňujú výsledky prieskumu, ktorý na vzorke žiakov 8. ročníka základných škôl a žiakoch 2. ročníka stredných škôl robila Štátna školská inšpekcia.

Prieskum ukázal, že so symbolmi a s prejavmi extrémizmu sa v škole nestretlo iba 37 percent žiakov základných škôl, 25 percent žiakov gymnázií a približne 20 percent žiakov stredných odborných škôl. „Ostatní nejakú skúsenosť, či už častú, alebo zriedkavú, mali. Išlo predovšetkým o nosenie tričiek so symbolmi, prejavy netolerancie k ľuďom s iným názorom, inej rasy, etnika, distribúciu materiálov propagujúcich extrémistické skupiny a hnutia vrátane nosenia zbraní,“ uviedla hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová.

Anketa zároveň ukázala, že voči prejavom netolerancie nie sú vždy imúnni ani učitelia. Takmer 22 percent žiakov základných škôl vníma, že niektorí učitelia ironizujú žiakov a zosmiešňujú etnickú či národnostnú menšinu, časť z nich aj na sociálnych sieťach, na stredných školách sa s nevhodnými prejavmi od učiteľov stretlo 17 percent opýtaných žiakov.

Šarlota Pufflerová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť považuje výsledky prieskumu za alarmujúci signál. „Ukazuje, aké zlé je to na všetkých frontoch. Tak na strane škôl, ktoré majú zabezpečiť, aby sa na ich pôde niečo také vôbec nedialo, ale tiež polície,“ pripomína Pufflerová. Polícia podľa nej vie o tom, že medzi mládežou sa niečo také šíri a aj kto to šíri, ale robí veľmi málo preto, aby tomu aktívne bránila a snažila sa preniknúť do týchto hnutí. Zároveň by sa podľa nej mala podstatne viac venovať prevencii, spolupracovať so školami a snažiť sa oboznámiť prostredie školy s nebezpečenstvom pri takejto kriminálnej činnosti.

Tričká so špecifickými nápismi či maskáče a „bombéry“ od istej firmy sa medzi žiakmi akoby stali módou. S takýmito symbolmi extrémizmu v triede alebo v škole sa najviac stretávajú žiaci základných škôl v Prešovskom a Nitrianskom kraji, v Prešovskom to podľa prieskumu bolo až 70 percent žiakov.

Čítajte viac

Daniela Balážová
 
© PEREX, 2016
Článok uverejnil portál Pravda.sk 29. 4. 2016 o 14:00 v rubrike Správy/Domáce.