head5.png

Figeľ sa sporil o slovo v stratégii ľudských práv

SME.sk, 19. 2. 2015

Stratégia ochrany a podpory ľudských práv upravuje ľudské práva menšín len rámcovo. Premietnuť by sa mala do konkrétnych, právne záväzných opatrení a dôležité je, ako sa budú uplatňovať v živote, hovoria odborníci a občianski aktivisti, ktorí stratégiu vítajú. Tí, ktorí majú so stratégiou od začiatku problém, sa sporia o slovíčka.

Pozornosť niektorých kresťanov sa sústredila na opatrenia „zamerané na ochranu základných práv a slobôd dospelých osôb, ktoré nežijú v manželstve“. V návrhu bola formulácia, ktorá predpokladá „podniknúť potrebné právne kroky na dosiahnutie rovnakých práv a ochrany pre osoby, ktoré žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva“.

Nad slovíčkom „rovnakých“ sa pozastavil šéf KDH Ján Figeľ v RTVS. Minister zahraničia a predseda Rady vlády pre ľudské práva Miroslav Lajčák rýchlo zareagoval, že slovo „rovnakých“ v schválenej verzii stratégie už nie je. Figeľ zmenu oproti návrhu uvítal. „Som rád, že niektoré zmeny sa dosiahli ešte počas rokovania vlády,“ povedal. „Každé slovo má nejakú hodnotu.“

Čítajte viac

Iris Kopcsayová

 
© Petit Press, 2015
Článok uverejnil denník SME a portál SME.sk v rubrike Z domova 19. 2. 2015 o 20:11.