head1.png

Európsky rok občanov a občianok 2013 – Košice, 11. 4. 2013

Informačno-vzdelávacie podujatie ODZ

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika