head6.png

Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci vzdelávateliek a vzdelávateľov na Slovensku – 23. 11. 2015

Vzdelávacie podujatie – Banská Bystrica, Rektorát Univerzity Mateja Bela