head1.png

Seminár: Ľudskoprávne hodnoty a postoje vo väzniciach – Košice, 22. 11. 2017

Posilňovanie ľudskoprávnych hodnôt a postojov – prevencia šírenia myšlienok diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie vo väzniciach

Medzinárodný odborný seminár

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody