head6.png

Panelová diskusia: Rodová nerovnosť vo verejných politikách a trh práce – 21. 10. 2016

Štruktúrne aspekty rodových nerovností vo verejných politikách a ich dopady na situáciu žien na trhu práce

Spolok architektov Slovenska – Sieň Dušana Jurkoviča, Bratislava