head1.png

Pracovné stretnutie s aktivistkami – Prešov, 17. 11. 2019

Pracovné stretnutie s aktivistkami občianskych organizácií a združení v regióne