head2.png

Študentská diskusia k filmu MEDZI NAMI – Banská Bystrica, 27. 11. 2019

Ľudskoprávna diskusia pre vysokoškolské študentky a študentov spojená s premietnutím filmu Medzi nami

Banská Bystrica, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela