head2.png

Študentská diskusia k filmu Medzi nami – Bratislava, 4. 12. 2019

Ľudskoprávna diskusia pre vysokoškolské študentky a študentov spojená s premietnutím filmu Medzi nami

Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského