head4.png

Workshop pre pôrodné asistentky – Banská Bystrica, 25. 11. 2019

Posilňovanie komunikačných zručností pôrodných asistentiek

IV. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou (organizovaná SKSPA)