head1.png

Právo na informácie o liekoch

TV Markíza, 12. 8. 2019

Televízia Markíza oslovila právničku spolupracujúcu s naším združením Janku Debrecéniovú so žiadosťou o právne vyjadrenie k spornému prípadu kubánskeho lieku, dostupného aj na Slovensku.

V dvoch reportážnych spotoch naša kolegyňa informovala o podstate a právnych súvislostiach práva ľudí (pacientov a pacientok) na všetky zdravotnícke informácie, ktoré sa ich týkajú a o informovanom súhlase v súvislosti s vykonávanými zdravotníckymi úkonmi.

Reportáže natočila redaktorka Markízy Zuzana Javorová.
 

Pozrite si:

 
© TV Markíza, 2019
Reportáže odvysielala Televízia Markíza v relácii Televízne noviny 11. a 12. 8. 2019 o 19:00 h.