head3.png

Metodická príručka Občan a demokracia

Autor: Ivan Rapoš a kol.

Publikácia, vydaná v roku 1999, je určená pre študentov/študentky a pedagogičky/pedagógov. Obsahuje metódy umožňujúce odovzdávať poznatky formou participatívneho učenia.

Je metodickým pendantom knihy Petra Kresáka a kolektívu právničiek a právnikov združenia Občan a demokracia. Slúži ako pomôcka pri výchove stredoškolákov a stredoškoláčok k ústavnosti a pri ich oboznamovaní s princípmi demokratického občianstva i právneho štátu.