head4.png

Nadácia Milana Šimečku hľadá výkonnú riaditeľku / výkonného riaditeľa

NMŠ, 30. 6. 2015

Nadácia Milana Šimečku hľadá výkonnú riaditeľku / výkonného riaditeľa. V prípade záujmu o túto pozíciu zašlite štruktúrovaný životopis a motivačný list mailom na adresu martina@nadaciams.sk do 20. júla 2015. Vybraní uchádzači a vybrané uchádzačky budú pozvaní/é na osobné stretnutie.