head4.png

Názory na interrupcie sa líšia

RTVS – Jednotka/Dvojka, 23. 9. 2019

V Bratislave sa 22. 9. uskutočnil Národný pochod za život. Jeho účastníci a účastníčky pochodovali za úplnú spoločenskú a legislatívnu ochranu života každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť. Podporujú preto návrhy na zmenu legislatívy, ktorou by sa sprísnili podmienky umelého prerušenia tehotenstva.

V súlade so základnými medzinárodnými dohovormi o ľudských právach (záväznými pre Slovenskú republiku), Ústavou SR a nadväzujúcimi ľudskoprávnymi zákonmi presadzujú ľudskoprávne mimovládne organizácie, aby sa aj na Slovensku v praxi reálne uplatňovali všetky základné ľudské a občianske práva. Medzi ne patrí taktiež právo žien autonómne rozhodovať o svojom živote, a to (aj) v súvislosti so svojimi reprodukčnými právami a prístupom k najlepšej dostupnej zdravotnej starostlivosti, vrátane slobodného rozhodovania o interrupcii a jej bezpečného výkonu.

Naša spolupracovníčka, právnička Janka Debrecéniová, vo vyjadrení pre RTVS upozornila, že Slovensko už v súčasnosti čelí kritike pre príliš prísne podmienky a porušovanie reprodukčných práv žien. Podľa nej každá snaha o obmedzenie práva žien rozhodovať o svojom tehotenstve je v rozpore s našou ústavou a princípmi, ku ktorým sa ako štát hlásime vrátane záväzkov medzinárodného práva.

Reportáže natočili redaktorky RTVS Klára Grausová a Miroslava Ščobíková.
 

Pozrite si:

Slovensko 1

Slovensko 2 (repríza)

 
© RTVS, 2019
Reportáže odvysielala RTVS v relácii Správy RTVS na kanáli Jednotka 19. a 22. 9. 2019 o 19:00 h a na kanáli Dvojka 20. a 23. 9. 2019 o 00:20 a 00:35 h.