head4.png

Občan a demokracia – právo na každý deň

Sloboda prejavu

Zákaz diskriminácie

Tri krátke filmy o ľudských právach

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2004

CD bolo vydané s finančnou podporou American Council of Learned Societies a Veľvyslanectva USA na Slovensku.

CD si môžete objednať na e-mailovej adreseoad@oad.sk.