head2.png

Občan za dverami: Advokátska odysea

RTVS – STV, 15. 11. 2015

Naša kolegyňa, právnička Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD., poskytla v priamom vstupe odborné stanoviská k problematike (anti)diskriminácie v televíznej publicistickej relácii RTVS Občan za dverami – v 2. časti relácie nazvanej Advokátska odysea.

Vyjadrila sa k prípadu pána Vladimíra Poláka vo veci diskriminácie z dôvodu rasy a etnicity, k procesným záležitostiam súdneho sporu vo veci diskriminácie vo všeobecnosti a k ďalším relevantným témam.

Pozrite si:

Občan za dverami, 2. časť – Advokátska odysea
RTVS – STV, 15. novembra 2015, od 11:10 minúty

Vyjadrenia právničky Janky Debrecéniovej (minúty):
11:55 – 12:04, 18.23 – 19.04, 21.03 – 22.00