head5.png

Občianska výzva parlamentu a vláde SR: STE TU PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ

20. 5. 2020

Stojíme za verejnou ochrankyňou práv

Nedopustíme okliešťovanie ľudských práv a základných demokratických hodnôt

Mnohí verejní činitelia a činiteľky už roky dávajú najavo, že ľudské práva ani svoje zodpovednosti v tejto oblasti neberú vážne. Nedávno väčšina v pléne NR SR odmietla zobrať na vedomie správu verejnej ochrankyne práv. V rozprave mnohé vystúpenia výrazne prekročili hranicu elementárnej slušnosti v správaní sa voči ombudsmanke a ukázali hlboké nepochopenie jej úlohy v spoločnosti. Navyše odhalili významnú skutočnosť: porušovanie ústavou garantovaných práv a slobôd pre väčšinu zákonodarného zboru nič neznamená. Mnohí poslanci a poslankyne tak verejnosti ukázali, že nechápu podstatu ľudských práv a nectia si základné ústavné princípy a hodnoty. Rovnako ani nerozumejú vlastnej zodpovednosti a povinnostiam, ktoré im z nej vyplývajú.

Mnohí ľudia, ktorí si tieto ústavné princípy ctia, vrátane známych osobností, preto vyzývajú parlament a vládu SR, aby sa postavili za verejnú ochrankyňu práv a za princípy a hodnoty, ktoré jej úrad chráni. V otvorenom liste žiadajú zodpovedných, aby zistenia a odporúčania ombudsmanky dôsledne reflektovali a analyzovali. Ďalej, aby konali na základe dát, odborných diskusií a kvalitných procesov, aby problémy jednotlivcov, komunít aj celej spoločnosti riešili systémovo a preventívne. Aby prijímali také opatrenia, ktoré budú napĺňať základné práva a slobody v súlade s ústavou a medzinárodnými dohovormi.

VOP_v_NRSR_panel 03_MV

Foto: Facebook VOP

„Ľudské práva a slobody nie sú len prázdne slová, majú úplne konkrétny, hmatateľný obsah. Takmer všetko, čo potrebujeme pre kvalitný život, sa týka ľudských práv – zdravie, bývanie, vzdelanie, práca, osobná sloboda a autonómia, občianska a politická participácia a iné,“ hovorí politologička Dagmar Kusá.

„Ombudsmanka si problémy, na ktoré upozorňuje vo svojej správe, nevymýšľa – obracajú sa na ňu ľudia, ktorí sú mimochodom väčšinou aj voličmi a voličkami do NR SR. Na zásadné nedostatky vo výkone verejnej správy ombudsmanka pravidelne upozorňuje parlament, to je jedna z jej úloh v demokratickej spoločnosti. Nie kvôli tomu, aby sa poslanci a poslankyne o týchto problémoch iba dozvedeli, ale najmä aby ich zodpovedne riešili,“ dopĺňa právna expertka Janka Debrecéniová.

„Vyzývame politikov a političky, aby sa nestavali do falošných póz „sociálnej vnímavosti“, ale aby si – aj na základe činnosti ombudsmanky – vytvorili realistický obraz o tom, čo ľudí skutočne trápi a čo potrebujú riešiť. Chceme vidieť konkrétne systémové opatrenia, premyslené kroky a účinné riešenia porušovania práv a jeho prevencie. Chceme vidieť dobre organizovanú službu občanom a občiankam a ďalším obyvateľkám a obyvateľom tejto krajiny. Verejná moc je tu pre nás, nie naopak,“ hovorí ľudskoprávna aktivistka Šarlota Pufflerová.

Výzva zároveň varuje pred ďalším nežiaducim vývojom vo verejnej sfére. „Ak predstavitelia a predstaviteľky verejnej moci vo svojej činnosti neuplatňujú demokratické hodnoty a princípy, hrozí nebezpečné okliešťovanie základných práv a slobôd. Napokon, už dnes sú ľudia kritizujúci ich porušovanie a šírenie nenávisti zastrašovaní či šikanovaní,“ upozorňuje politologička Adriana Mesochoritisová.

„Negatívne vyjadrenia politikov a političiek na adresu ľudských práv, mnohé nespravodlivé rozhodnutia a predpisy, ignorovanie občianskych iniciatív a celkovo verejnosti či zametanie porušení ľudských práv pod koberec prispievajú k silnejúcemu pocitu ohrozenia základných princípov demokratického zriadenia,“ dopĺňa ochranárska aktivistka Ľubica Trubíniová.

Rovnako nebezpečné je zneviditeľňovanie a stigmatizovanie niektorých skupín obyvateľstva, snahy negovať niektoré práva ich redukovaním na tzv. „kultúrno-etické otázky“, či vytváranie priestoru pre nedemokratické náboženské, neonacistické a fašistické skupiny. Negatívne dôsledky erózie ľudských práv nás však skôr či neskôr postihnú všetkých a všetky. Môžu mať fatálny dopad na charakter celej našej krajiny, uzatvára výzva.
 

Podporte výzvu svojím podpisom a jej zdieľaním, prosím!

Pozrite aj:

 

Ďalšie informácie:

Janka Debrecéniová, právnička – debreceniova@odz.sk
Adriana Mesochoritisová, politologička, ľudskoprávna aktivistka – adriana@moznostvolby.sk
Dagmar Kusá, politologička, vysokoškolská učiteľka – kusa@bisla.sk
Šarlota Pufflerová, psychologička, ľudskoprávna aktivistka – pufflerova@odz.sk
Ľubica Trubíniová, občianska aktivistka, ochranárka – trubiniova@odz.sk