head1.png

V piatich kategóriách udelili ocenenia Piata žena

Fenestra / TASR, 12. 12. 2015

V tomto roku po druhýkrát združenie Fenestra udeľovalo ocenenie Piata žena, ktoré je vyjadrením uznania a ocenením práce jednotlivých ľudí, mimovládnych organizácií, inštitúcií a súkromných firiem, ktorí a ktoré prispievajú k úsiliu zastaviť násilie páchané na ženách. Medzi nominovanými v kategórii Aktivizmus bola aj naša kolegyňa, právnička Janka Debrecéniová, ktorá sa svojím úsilím pričinila o to, aby sa téma ľudských/reprodukčných práv pri pôrode a ich dodržiavania dostala do povedomia širokej verejnosti tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Okrem spolupráce na pripomienke k návrhu zákona, ktorého prijatie by diskriminovalo ženy, je aj významnou spoluautorkou publikácie ŽENY – MATKY – TELÁ, ktorá pojednáva o závažných systémových porušeniach základných ľudských práv a násilí páchanom na ženách a deťoch pri pôrodoch v slovenských zdravotníckych zariadeniach. Už dlhodobo sa podieľa na príprave a realizácii vzdelávacích, publikačných a advokačných projektov v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Je autorkou viacerých publikácií, článkov a vzdelávacích textov týkajúcich sa najmä rovného zaobchádzania a zákazu diskriminácie, ženských práv a rodovej rovnosti, ale aj iných ľudskoprávnych tém.

12313976_1230003593681727_3583316643001543355_n

Slávnosť sa konala v košickom Kulturparku v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2015. Tá je podľa slov Dušany Karlovskej z Fenestry „príležitosťou prelomiť mlčanie o násilí páchanom na ženách a výzvou pre nás všetkých, aby sme konali“. V tomto ročníku sa ocenenie udeľovalo v piatich kategóriách a boli nominované/í:

4-57cbb001d973e5a148bc95d119dec9f2b7063b65

  • AKTIVIZMUS – Adriana Mesochoritisová, Janka Debrecéniová, MyMamy, o.z.
  • DOBRÁ PRAX – Národná linka pre ženy zažívajúce násilieOZ HANA, Apolónia Sejková
  • DOBROVOĽNÍCTVO – Lýdia Koňaková, Jela Dobošová, Zuzana Krišková
  • FILANTROPIA A DARCOVSTVO – U. S. Steel Košice, Whirlpool Slovakia, Avon
  • MÉDIÁ – Denník Pravda, Hana Fábry

 

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Ocenenia získali v kategórii aktivizmus Adriana Mesochoritisová z mimovládnej organizácie Možnosť voľby z Bratislavy, v kategórii dobrá prax Národná linka pre ženy zažívajúce násilie a v kategórii dobrovoľníctvo Lýdia Koňaková z Občianskeho združenia HANA zo Spišskej Novej Vsi. V oblasti filantropia a darcovstvo získala ocenenie hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice a v kategórii médiá Hana Fábry, komentátorka denníka Pravda a editorka jeho občianskej prílohy OSA.

„Východiskom tohto ocenenia je jednak pripojenie sa k odkazu kampane Piata žena, ale aj hodnoty, ktorými sú rešpekt, dôstojnosť a dodržiavanie práv žien, a taktiež naše spoločné chápanie, že násilie páchané na ženách je rodovo podmienené, to znamená, že vyplýva z nerovného rozdelenia moci, ktoré ženy zažívajú vo svojich každodenných životoch,“ uviedla pre TASR Miroslava Bobáková zo Slovensko-českého ženského fondu.

Ďen slávnostného oceňovania, 10. 12. 2015, bol posledným dňom kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách a zároveň Medzinárodný deň ľudských práv. Ľudia a štáty na celom svete oslavujú výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948). Využívajú ho ako príležitosť nielen na pripomenutie si podpísania tohto historického dokumentu, ale aj na podporu princípov, ktoré reprezentuje.
 
Viac o nomináciách na webstránke združenia Fenestra.
Viac o Kampani 16 dní aktivizmu.

 
© Fenestra, TASR, 2015

Správu tlačovej agentúry TASR uverejnil portál teraz.sk 12. 12. 2015 o 21:22 v rubrike Z domova.
Článok združenia Fenestra uverejnil portál Fenestra.sk 12. 12. 2015 v rubrike 16 dní aktivizmu.