head5.png

Od žien si na pohovore dodnes žiadajú potvrdenia o tom, že nie sú tehotné, aj keď to zákon zakazuje

Denník N.sk, 9. 4. 2021

Češka Eva sa koncom roka na internetovom fóre posťažovala, že si od nej budúci zamestnávateľ pri prijímaní do práce vyžiadal aj potvrdenie o gynekologickej prehliadke. Jej práca pritom nemala byť fyzicky náročná ani inak nebezpečná. Pracovať mala v operačnom stredisku pre pražských hasičov. Úspešne zvládla jazykovú skúšku, pohovor aj psychologické testy. Myslela si, že fyzické a zdravotné testy budú len formalitou u všeobecného lekára, no na personálnom oddelení jej dali tlačivo aj pre očného lekára a gynekológa. „Personalistka to okomentovala slovami: ‚No, a ženy musia ísť ešte na gynekológiu. To tak je.‘ Zamyslela som sa nad tým až doma. Prečo by som tam mala ísť?“ pýta sa Eva.

Podobné skúsenosti majú aj slovenské ženy. Najmä tie, ktoré sa hlásia do štátnej služby – k polícii, vojsku či hasičom. Gynekológovia, s ktorými sme hovorili, nám však potvrdili, že ženy si k nim chodia po potvrdenia aj pre iných zamestnávateľov.

Slovenské zákony zamestnávateľom zakazujú zisťovať pri pohovore rodinný stav uchádzača či uchádzačky. Dôvodom je, že takéto otázky môžu znevýhodniť ženy, ktoré majú deti alebo ich plánujú. Faktom je, že o deti sa v súčasnosti častejšie starajú matky než otcovia, a zamestnávatelia tak môžu v matke dvoch detí vidieť zamestnankyňu, ktorá bude pre chorobu svojich detí alebo počas letných prázdnin častejšie vypadávať z práce.

Pri mužoch s deťmi pritom takéto predsudky nie sú také časté. Otcovia nevyužívajú právo na rodičovskú dovolenku v rovnakej miere ako matky a zamestnávatelia v nich vidia skôr usadených a zodpovedných ľudí. Dokazuje to aj prepočet Inštitútu finančnej politiky, ktorý jasne ukázal, že kým ženám s pribúdajúcim počtom detí klesá ich príjem, mužom, naopak, stúpa.

Môže si od vás zamestnávateľ pýtať potvrdenie od gynekológa alebo nie? A čo v takej situácii robiť?

Právnička Janka Debrecéniová z organizácie Občan, demokracia, zodpovednosť, ktorá sa venuje najmä ľudským právam, si spomína na skúsenosť spred 20 rokov, keď nastupovala na Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. „Personalistka si odo mňa pýtala potvrdenie od lekára. Ja som sa jej opýtala, na čo jej to bude. Ona mi odpovedala: No, keby ste boli náhodou tehotná. A ja som sa jej opýtala, čo by sa stalo potom – či by ma neprijali. Zostalo ticho,“ spomína si Debrecéniová.

Prečo je snaha o odhalenie tehotenstva zakázaná? „Je to tak preto, že potvrdené tehotenstvo u konkrétnej uchádzačky by takmer s istotou odradilo zamestnávateľa od jej prijatia do zamestnania,“ vysvetľuje Debrecéniová. „Zisťovanie tehotenstva u uchádzačky o zamestnanie, či už priamo kladenými otázkami, vyžadovaním potvrdenia od gynekológa či gynekologičky alebo rôznymi nepriamymi narážkami sa považuje za diskrimináciu z dôvodu pohlavia.“

Aj Konfederácia odborových zväzov potvrdzuje, že zamestnávateľ od ženy nesmie vyžadovať informácie o tehotnosti.

Podľa Debrecéniovej nie sú povolené ani otázky, či je potenciálna zamestnankyňa vydatá, má partnera alebo partnerku, či si plánuje založiť rodinu alebo koľko má detí. A čo ak sa na to potenciálny zamestnávateľ predsa spýta? „Táto uchádzačka má právo na primeranú peňažnú náhradu,“ hovorí Debrecéniová.

Čítajte viac

Ria Gehrerová

 
© N Press, 2021
Článok uverejnil portál DennikN.sk 9. 4. 2021 o 14:39 v rubrike Životy žien.

Foto: N – Tomáš Benedikovič