head5.png

ODZ: Vyhláška ministerstva zdravotníctva žiadnu diskrimináciu neodstraňuje, ale ju ešte viac prehlbuje

ODZ, 17. 2. 2021

V tichosti, v čase krízy a s cynickou argumentáciou Ministerstvo zdravotníctva na čele s ministrom Marekom Krajčím vydalo vyhlášku, z ktorej vyplýva, že počatie po 40. roku ženy už nebude dôvodom na úhradu interrupcie z verejného zdravotného poistenia.

Argument ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, že za spoplatnením interrupcií je “jeho záujem zrušiť diskrimináciu žien na základe veku”, je podľa právničky ODZ Janky Debrecéniovej neodborný, zavádzajúci a odporuje medzinárodným štandardom v oblasti ľudských práv žien.

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý je pre Slovenskú republiku záväzný, garantuje všetkým ženám právo rozhodovať sa o počte a čase narodenia svojich detí. Štáty majú povinnosť zabezpečiť ženám prístup k prostriedkom, ktoré realizáciu tohto práva umožňujú, teda aj k bezpečnej interrupcii. Výbor pri tomto dohovore niekoľkokrát zdôraznil, že ak sa ženám nedostáva služieb zdravotnej starostlivosti, ktoré potrebujú výlučne ony, ide o diskrimináciu žien. Výbor tiež pred niekoľkými rokmi vyzval Slovenskú republiku, aby z verejného zdravotného poistenia zabezpečila univerzálne pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s interrupciami, ako aj s antikoncepciou určenou na prevenciu neželaného tehotenstva.

„K dnešnému dňu vláda ani jedno z uvedených odporúčaní nesplnila. Naopak, spolu s viacerými poslancami a poslankyňami vládnej koalície systematicky pracuje na tom, ako prístup žien k službám reprodukčného zdravia ešte viac sťažiť alebo rovno znemožniť. Upretie možnosti ženám po 40. roku veku podstúpiť interrupciu hradenú zo zdravotného poistenia je toho ďalším dôkazom. Toto opatrenie žiadnu diskrimináciu neodstraňuje, ale ju ešte viac prehlbuje: rozširuje rady žien, ktoré musia v prípade potreby podstúpenia interrupcie prekonať výraznú ekonomickú bariéru,“ dodáva právnička Janka Debrecéniová.

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť vyzýva ministra zdravotníctva, vládu a poslancov a poslankyne NR SR, aby prestali s porušovaním práv žien v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a aby namiesto zavádzania nových bariér v prístupe k týmto službám pristúpili k ich urýchlenému odstraňovaniu.