head1.png

Ombudsmanka predstavila v parlamente svoju poslednú výročnú správu

VOP, 23. 3. 2022

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová dnes osobne predstavila Správu o svojej činnosti za rok 2021 poslancom a poslankyniam v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Na samotnom hlasovaní o správe, ktoré nasledovalo po rozprave, sa zúčastnilo 130 hlasujúcich poslancov a poslankýň, z ktorých 81 hlasovalo za, 15 proti, 33 sa zdržalo hlasovania a 1 nehlasoval.

Dnes som predstavila parlamentu svoju poslednú výročnú správu. Zhodnotila som moje aktivity v minulom roku a uviedla som odporúčania legislatívnych úprav, ktoré by poslanci a poslankyne mali inšpirovať pri navrhovaní zmien zákonov tak, aby sa z hľadiska ochrany ľudských práv dospelo k posunu vopred. Ide napríklad aj o limitovaný mandát inštitúcie, ktorú reprezentujem, v čase mimoriadnej situácie, československé dôchodky či príspevky pre športovcov a športovkyne so zdravotným postihnutím,“ uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Výsledky hlasovania podľa poslaneckých klubov sú dostupné tu.

Na prezentácii správy sa zúčastnili aj zástupcovia a zástupkyne veľvyslanectiev, ktorí si vypočuli prezentáciu a svojou prítomnosťou vyjadrili podporu činnosti verejnej ochrankyne práv.

V roku 2021 pracovala Kancelária verejného ochrancu práv celkovo s 2 671 agendovými písomnosťami a riešila päť konaní z vlastnej iniciatívy verejnej ochrankyne práv. Z tohto počtu agendových písomností bolo 2 149 podnetov. Počty zahŕňajú aj prenesené podnety z roku 2020, ktoré boli prenesené do roku 2021.

Verejná ochrankyňa práv konštatovala porušenie základného práva a slobody 163-krát v 119 podnetoch.

Čítajte viac

 

Stiahnite si: