head6.png

Ombudsmanka: Potrebujeme väčší rešpekt k pôrodu

VOP, 16. 5. 2019

Problematike pôrodníctva a ochrane reprodukčných práv by malo patriť viac pozornosti.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová pripomína pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu potrebu zaoberať sa reprodukčnými právami a ich ochranou. Kancelária ombudsmanky aktuálne preskúmava postup a rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu v prípade udelenia pokuty Televízii Markíza za odvysielanie programov a príspevkov o priebehu pôrodu, po ktorom rodička upadla do kómy a po niekoľkých dňoch zomrela. Možným porušením základných práv sa zaoberá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, podľa výskumov mimovládnych organizácií nejde len o ojedinelý prípad, ale o systémové zlyhania pri pôrodnej starostlivosti na Slovensku.

Mimovládne organizácie často poukazujú na jednotlivé aspekty systematického porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti, ku ktorým mohlo dôjsť aj v medializovanom prípade. Konkrétne môže ísť o porušenie práv na ľudskú dôstojnosť, prejavy nerešpektujúceho a mocenského správania zo strany zdravotníckeho personálu, právo užívať plody vedeckého pokroku, právo nebyť podrobená násiliu, mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu. O týchto problémoch aktuálne verejná ochrankyňa práv informovala osobitnú spravodajkyňu OSN pre násilie na ženách v súvislosti s pripravovanou správou o stave reprodukčných práv žien na celom svete.

„Pôrodníctvo sa týka celej spoločnosti a je dôležité, aby sme na problémy v tejto oblasti upriamili pozornosť. Je v záujme štátu vytvoriť systém poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorý bude založený na dôkazoch a bude odrážať súčasné poznatky a bude rešpektovať sexuálne a reprodukčné práva žien. Táto povinnosť nám vyplýva z medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov,“ povedala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

V minulom roku sa okrem iného ombudsmanka dotkla niekoľkých tém týkajúcich sa reprodukčného zdravia žien. Ako závažné problémy vnímam šitie po pôrode bez dostatočnej anestézie či rutinný nástrih hrádze, ktoré môžeme kvalifikovať ako hrubé zaobchádzanie. Bolo by žiaduce, keby sa takéto praktiky nevyužívali, žiaľ, nie je to tak,“ uviedla.

Samostatným problémom, ktorému sa ombudsmanka od minulého roka venuje, sú okrem toho nezákonné sterilizácie rómskych žien, ktoré sa odohrali v 90-tych rokoch. Vo svojej analýze konštatuje, že ide o mimoriadne závažné porušenia práv a v stanovisku navrhuje prijať osobitnú právnu úpravu, ktorá by poškodeným ženám zabezpečila prístup k účinným prostriedkom nápravy a primeranú satisfakciu. Svoje návrhy na riešenia situácie adresovala ministrovi spravodlivosti, ktorý sa s jej názorom nestotožnil a Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý sa zatiaľ téme nevenoval. Za to, že sme sa ešte stále nevyrovnali s nezákonnými sterilizáciami nás dlhodobo kritizujú aj medzinárodné organizácie. Napriek tomu nie sú zo strany kompetentných orgánov moje návrhy na nápravu dostatočne akceptované. Ak sa však nevieme a nechceme vyrovnať s minulosťou, len ťažko budeme môcť ako demokratická spoločnosť napredovať a posúvať sa vpred, povedala verejná ochrankyňa práv.

 

Kontakt: Michaela Pavelková, e-mail: pavelkova@vop.gov.sk, web: www.vop.gov.sk

 

Pozn.:

Osobitná spravodajkyňa OSN pre násilie páchané na ženách Dubravka Šimonovic pripravuje správu o stave reprodukčných práv žien vo svete. V rámci tohto procesu jej zaslali informácie o porušovaní ľudských práv žien na Slovensku aj mimovládne občianske organizácie.

Naše združenie spoločne so združením Ženské kruhy doručilo informáciu o zlom zaobchádzaní a násilí na ženách počas reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, s osobitným zameraním na porušovanie ľudských práv žien pri pôrodoch. Predložená informácia odkazuje na dve hĺbkové analýzy tejto problematiky ŽENY-MATKY-TELÁ I. a II., publikované v rokoch 2015 – 2018.

Poradňa pre občianske a ľudské práva zaslala informácie týkajúce sa porušovania reprodukčných práv práv rómskych žien na Slovensku, v ktorej poukazuje na situáciu nezákonne sterilizovaných rómskych žien a zodpovednosť slovenskej vlády za ich odškodnenie.