head5.png

Ombudsmanku už podporilo vyše 8000 ľudí!

ODZ, 25. 5. 2020

Nedávne ostré útoky v NR SR na verejnú ochrankyňu práv aj základné ústavné hodnoty vyvolali odozvu vo veľkej časti spoločnosti. Spontánny zrod občianskej výzvy STE TU PRE NÁS, adresovanej parlamentu, vláde a všetkej verejnej moci, behom jedného dňa (!) podporilo vyše 130 ľudí – mnohí z nich sú celoslovensky známe osobnosti vedeckého, kultúrneho a občianskeho života. Masívna podpora sa prejavila aj na portáli Changenet.sk: behom prvého dňa jej uverejnenia podpísalo výzvu vyše 5000 osôb. Podpora ďalej rastie – dnes je pod ňou podpísaných vyše 8500 ľudí…
 
S výzvou sme priamo oslovili všetkých poslancov a poslankyne NR SR a celú vládu SR.

PODPÍŠTE, PROSÍM!

Výzva (aj s úvodným signatárskym zoznamom)
 
video_VOP_8000_obr2_vyzvaChang_orez_850x400

Úlohou verejnej ochrankyne práv je ochrana a presadzovanie práv ľudí v prípade ich porušenia verejnou mocou. Ako vyplýva aj z jej aktuálnej správy predloženej parlamentu, v roku 2019 riešila množstvo podnetov jednotlivých ľudí, a to z najrôznejších oblastí ich života. Vychádzajúc zo svojich ústavných kompetencií, v prípadoch vážneho systémového zlyhania verejnej moci dávala ombudsmanka návrhy a odporúčania na odstránenie týchto vážnych nedostatkov a ich nápravu v súlade s Ústavou SR a príslušnými medzinárodnými ľudskoprávnymi dohovormi.

Parlamentná väčšina v rozprave pléna NR SR preto nielen odmietla správu verejnej ochrankyne práv, ale spochybnila aj rolu tohto ústavného orgánu v našej demokratickej spoločnosti. V súčasnej zložitej spoločensko-politickej situácii takýto akt zdôraznil nevyhnutnosť aktívnej obrany základných demokratických hodnôt a ľudských práv na Slovensku. Na tom, aby sme neprišli o výdobytky Novembra 89, musí spolupracovať celá občianska spoločnosť, ktorej ide o zachovanie a rozvíjanie hodnôt demokracie.
 

Pozrite aj: