head2.png

PF 2022: Želáme vám dobré inštitúcie

Okrem zdravia Vám želáme, aby v nadchádzajúcom roku pribúdali medzi verejnými inštitúciami také, ktorým je možné dôverovať, ktoré si uvedomujú svoje zodpovednosti a ktorým záleží na kvalite služieb, ktoré verejnosti poskytujú. Deťom (a aj ich rodičom) želáme, aby v školách nezažívali autoritárstvo, frustráciu a dril, ale slobodu, rešpekt, empatiu, demokraciu a podporu. Len to, čo deti zažijú na vlastnej koži, vedia ďalej aplikovať vo vlastnom živote. Celej našej krajine, ktorá má voči deťom mimoriadne veľký dlh, želáme naozajstnú Komisárku alebo Komisára pre deti.

Janka Debrecéniová, právnička a občianska aktivistka
a celý tím ODZ