head6.png

Podporte výzvu za urýchlenie ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru

Changenet.sk, 16. 4. 2015

Vážený pán prezident SR, vážený pán predseda Národnej rady SR, vážený pán predseda vlády SR,
obraciame sa na vás ako občianky a občania, ktorým záleží na tom, aby všetky ženy v tejto krajine mohli žiť svoj život bezpečne, dôstojne a bez hrozby násilia.

Napriek tomu, že právo na život bez násilia je základným ľudským právom a mali by ho chrániť a napĺňať verejné predstaviteľky a predstavitelia, ako aj verejnosť, je toto právo dodnes mnohým ženám upierané. Znepokojuje nás, že na Slovensku sú státisíce žien vystavené rôznym formám násilia a každý deň prežívajú strach o zdravie, život a bezpečnosť seba a svojich detí. Veľa žien v dôsledku násilia zomiera, mnohé trpia fyzickými a psychickými následkami celý život. Spoločne môžeme prispieť k ukončeniu tejto nespravodlivosti, ktorá ohrozuje práva a životy žien.

Slovenská republika urobila dôležitý krok k spoločnosti bez násilia páchaného na ženách, keď v roku 2011 ako jedna z prvých krajín podpísala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy ako Istanbulský dohovor. Zároveň sa zaviazala, že dohovor ratifikuje do roku 2013, čo sa doposiaľ nestalo. Veríme, že teraz je najvyšší čas, aby Slovensko urobilo ďalší významný krok, splnilo svoje záväzky, ratifikovalo Istanbulský dohovor a začalo ho zavádzať do praxe.

Istanbulský dohovor predstavuje najkomplexnejšiu medzinárodnú stratégiu na odstraňovanie násilia páchaného na ženách a dievčatách a môže priniesť zásadnú zmenu v oblasti riešenia tohto závažného spoločenského problému na Slovensku. Zmenu, na ktorú už dlho čakajú všetky ženy a dievčatá, ktoré zažívajú násilie, ako aj my všetci a všetky, čo odmietame násilie, vážime si ľudský život, ľudské práva a ľudskú dôstojnosť.

My, dolupodpísané a podpísaní sme presvedčení, že neexistuje žiaden relevantný dôvod, aby sme na prijatie a uplatňovanie Istanbulského dohovoru čakali ďalej. Vyzývame vás preto, aby ste sa zasadili o urýchlenú ratifikáciu Istanbulského dohovoru a jeho dôslednú implementáciu, a dali tak jasne najavo, že násilie páchané na ženách je v našej spoločnosti neprijateľné. Zasaďte sa spoločne s nami za to, aby ženy v našej krajine mali reálnu možnosť žiť dôstojný život bez násilia.
 

Podporte výzvu aj Vy!

Pozrite aj:

Stiahnite si:

fb_ikona_5_w_16x16
Facebook

Výzvu iniciuje: občianske združenie Možnosť voľby

Výzvu podporujú:

Róbert Jakab, herec
Adriana Mesochoritisová, politologička, odborníčka na problematiku násilia páchaného na ženách a ľudských práv žien
Kálmán Petőcz, podpredseda Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,
Jana Cviková, rodová expertka a literárna vedkyňa
Viliam Figuš, člen predstavenstva Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku
Jarmila Filadelfiová, sociologička
Laco Oravec, ľudskoprávny aktivista
Silvia Porubänová, sociologička
Andrej Findor, vysokoškolský pedagóg, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Zuzana Kiczková, docentka filozofie na FiF UK Bratislava
Vlado Rafael, pedagóg, aktivista
Tatiana Brnová, odborníčka na problematiku násilia páchaného na ženách
Martin Macko, historik, politológ, odborník v problematike ľudských práv LGBTI ľudí
Ingrid Kosová, ľudskoprávna ativitska, odborníčka v problematike ľudských práv
Radoslav Sloboda, koordinátor platformy Nie v našom meste a ľudskoprávny aktivista
Dagmar Horná, politologička, odborníčka na problematiku ľudských práv
Derek Rebro, literárny kritik
Šarlota Pufflerová, odborníčka na problematiku ľudských práv
Lenka Krištofová, novinárka
David Bosý, sociológ rodiny
Zuzana Magurová, právnička
Jakub Hauskrecht, grafický dizajnér a fotograf
Zuzana Maďarová, rodová expertka
ďalšie a ďalší

Občianske združenia a inštitúcie:

Možnosť voľby (Bezpečná ženská sieť)
Fenestra (Bezpečná ženská sieť)
Hana (Bezpečná ženská sieť)
Progresfem (Bezpečná ženská sieť)
KOTVA n.o. Trebišov (Bezpečná ženská sieť)
Žena v tiesni (Bezpečná ženská sieť)
MYMAMY (Bezpečná ženská sieť)
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation
Slovensko-český ženský fond
ASPEKT
EsFem
Amnesty International Slovensko
UNESCO katedra pre výchovu k ľudským právam, Univerzita Komenského v Bratislave
Vydavateľstvo Koloman Kertész Bagala
Centrum rodových štúdií na pri Katedre filozofie, FiF UK Bratislava
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Liga za ľudské práva
Transfúzia
QUO VADIS
Glosolália
Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
Poradňa pre občianske a ľudské a práva
Iniciatíva Inakosť
Kultúrne Združenie Rómov Slovenska
Občan, demokracia a zodpovednosť
Ženská sieť HEPY
Queer Leaders Forum
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Únia rómskych materských centier
Nomantinels
Kultúrne centrum Detva
a ďalšie