head3.png

Portál nejdeme.sk spojí ľudí a organizácie, ktoré sa nezúčastnia na referende

MVO, 28. 1. 2015

Predstavitelia a predstaviteľky ľudskoprávnych organizácií dnes spustili portál nejdeme.sk, na ktorom budú postupne pribúdať stanoviská ľudí z rôznych sfér spoločnosti a ktorých spája odmietavý postoj k predreferendovej kampani a predmetu samotného referenda.

LGBTI organizácie od začiatku odmietajú kontroverzné februárové referendum a preto k nemu nevedú žiadnu kampaň. Minulý týždeň pod vplyvom vývoja kampane, ktorá rozdeľuje spoločnosť na Slovensku, opäť deklarovali, že nechcú byť jej súčasťou, a preto nepôjdu do priamych konfrontácií v médiách s iniciátormi a podporovateľmi referenda. Prejavili vieru, že sa demokratická spoločnosť dokáže vyrovnať s hrubou manipuláciou a zavádzajúcou politickou agitáciou a čas na konštruktívnu diskusiu ešte príde.

„Zároveň sme si ale vedomí svojej morálnej povinnosti vysvetliť svoj postoj a predložiť argumenty verejnosti. Oslovilo nás aj množstvo ľudí a organizácií, ktorí sa rovnako ako my na referende nezúčastnia a odmietajú spôsob vedenia kampane k nemu. Rozhodli sme sa preto vytvoriť stránku nejdeme.sk, ktorá splní obe tieto úlohy,“ vysvetlil Martin MackoIniciatívy Inakosť.

Referendum je dôležitý nástroj účasti občanov na správe vecí verejných. „Občiansky postoj sa dá ale rovnako vyjadriť aj neúčasťou, a to najmä v prípade, ak otázky referenda sú nezmyselné a nemôžu nič zmeniť na súčasnom stave,“ konštatovala Jana Jablonická Zezulová z Iniciatívy Inakosť. „Na zlé otázky totiž neexistujú správne odpovede. Akýkoľvek výsledok referenda nevyrieši žiadny problém, ktorému dnes rodiny na Slovensku čelia,“ dodala. Manželstvo bude aj po referende v ústave zadefinované ako zväzok muža a ženy, deti, ktoré dnes z rôznych dôvodov nemajú matku alebo otca, ich nebudú mať ani po referende a rodičia budú mať v prípade, ak nesúhlasia so spôsobom alebo niektorou z metód vyučovania, právo svoj názor odkonzultovať s vedením školy.

Na tlačovej besede ďalej prezentovali svoje postoje:
 
Elena Gallová Kriglerová (Centrum pre výskum etnicity a kultúry a iniciatíva Slovensko pre všetkých):

„Čoraz viac sa v spoločnosti hovorí o potrebe väčšej sociálnej súdržnosti a vzájomnej podpory. Zaujímavé pritom je, že sú to práve zástancovia „tradičného“ usporiadania sveta, ktorí dnes spoločnosť najviac rozdeľujú. Hľadajú podporovateľov pre ochranu toho, čo oni sami definovali ako jediný správny model fungovania spoločnosti a rodiny. Iniciatíva Slovensko pre všetkých chce poukázať na to, že žijeme vo veľmi rozmanitej krajine a tak je to dobre. K tejto rozmanitosti prispieva aj LGBTI komunita, ktorá sa však v uplynulých mesiacoch hádam najviac stala terčom odmietania a znevažovania.“
 
Kálmán Petőcz (Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, podpredseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť):

„V tomto referende ide o to, či bude demokratický inštitút referenda použitý na postupné podkopávanie samotnej demokracie a svetského charakteru štátu. Väčšinový názor ešte nemusí byť pravdivý, ani spravodlivý. Dnes je obetným baránkom referendovej kampane jedna menšina, zajtra to môžu byť iní. Všetci sme v nejakom rozmere svojej identity menšinou, to by sme mali mať na pamäti.“

 

Pozrite aj: