head2.png

POZOR! Nepríďte o možnosť darovať svoje 2 %

ODZ / Nadácia Pontis, 24. 3. 2020

Vláda aj finančná správa spolu s ministerstvom financií avizovali prijatie opatrení, ktoré by umožnili odklad viacerých zákonných lehôt. Nie je však stále jasné, či sa to bude týkať aj možnosti poukázať 2 % z dane.

Vyzývame preto daňovníkov a daňovníčky, ktorí chcú venovať 2 % neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, aby buď zaplatili daň v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020, alebo aby si v tejto lehote požiadali o odklad maximálne do júna a sledovali vývoj situácie.

Týmto postupom s určitosťou zabezpečíte, že budete môcť poukázať 2 % zo svojich daní.

2perc_COVID-19_dan2020_Pontis_infografika

Infografika: Nadácia Pontis

O čo ide?

Podľa analýzy iniciatívy Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, opatrenia vlády v súčasnosti upravujú výlučne odpustenie sankcií za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Ustanovenie, ktoré upravuje podmienky pre poukázanie podielu dane, zostáva naďalej v platnosti bezo zmeny. „Ak daň za rok 2019 nebude zaplatená v termíne na podanie daňového priznania, bude mať daňovník síce nedoplatok, za ktorý nedostane žiadnu sankciu, ale súčasne nemôže nakladať s podielom dane, pretože nedodržal postup podľa zákona,“ uvádza právna analýza.

Je preto potrebné, aby daňovníci, ktorí plánujú poukázať 2 % z dane neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, podali daňové priznanie do konca marca, alebo požiadali v tejto lehote o odklad. Inak už nebudú môcť nakladať s podielom dane.

Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, môžu urobiť vyhlásenie o poukázaní 2 % v lehote do 30. 4. za okolností, že ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ urobí do 31. 3. Overte, si, či zamestnávateľ splní túto povinnosť včas.

ĎAKUJEME!
 

 

Najčastejšie otázky:

  • V médiách sa uvádza, že vzhľadom na situáciu s koronavírusom nie je potrebné podať odklad daňového priznania. Je to pravda?

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu bolo prijaté nariadenie vlády č. 48/2020 Z. z. a to upravuje, že ak daňovník/daňovníčka podá daňové priznanie a zaplatí daň do 30. 6. 2020, sankcie za oneskorenie mu štát odpustí. V tomto prípade však stráca nárok nakladať s podielom dane a 2 % prepadnú štátu. K dnešnému dňu iné opatrenia prijaté neboli. Odporúčame preto buď podať daňové priznanie a zaplatiť daň do konca marca, alebo podať v tejto lehote odklad do júna a v rovnakom čase daň aj zaplatiť.

  • Ako postupovať, aby som s určitosťou mohol poukázať podiel dane?

Vláda ohlásila prijatie opatrení, ktoré by umožnili posunutie lehôt a termínov, ktoré sú upravené zákonmi. Nie je však jasné, kedy budú prijaté a či sa budú vzťahovať aj na poukázanie 2 %. Preto, aby bolo s určitosťou možné poukázať podiel dane, je potrebné buď podať daňové priznanie v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020, alebo si v tejto lehote požiadať o odklad. Lehotu si môžete týmto predĺžiť do konca júna. V závislosti od vývoja situácie je možné, že sa lehota ešte predĺži.

  • Ak zamestnávateľ nepodá odklad ročného zúčtovania dane, všetci jeho zamestnanci nebudú môcť poukázať 2 % z dane?

Áno, ak zamestnávateľ neurobí ročné zúčtovanie dane do 31. 3. 2020, nie sú splnené zákonné podmienky pre možnosť poukázať podiel dane u zamestnanca/zamestnankyne. Odporúčame overiť u zamestnávateľa, či podal ročné zúčtovanie včas.

  • Čo v prípade, že daň nezaplatím včas?

Podmienkou vyplatenia podielu dane je, že daňovník/daňovníčka nemá do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani. Ak daň nezaplatíte včas, podľa nariadenia vlády č. 48/2020 Z. z. nedostanete žiadnu sankciu, strácate však nárok nakladať s podielom dane. Vaše 2 % prepadnú štátu.

Odporúčame, aby si daňovníci/daňovníčky, ktorí nevedia podať a zaplatiť svoju daň do konca marca 2020, podali v tejto lehote odklad.

 

Pozrite aj: