head6.png

POZÝVAME: Politická participácia žien na Slovensku – možnosti a limity

IVO, 5. 11. 2018

Inštitút pre verejné otázky a Nadácia Hannsa Seidela pozývajú na tlačovú besedu spojenú s prezentáciou výsledkov výskumu a uvedením publikácie Politická participácia žien na Slovensku: možnosti a limity. Publikácia predstavuje výsledky výskumu verejnej mienky na viaceré dôležité témy: aké sú najpálčivejšie problémy žien, aké sú ich šance na trhu práce a vo verejnom živote, v čom sú bariéry ich vyššieho zastúpenia v politike a čo by bolo treba spraviť na ich odstránenie.

  • KEDY: štvrtok 8. 11. 2018 o 10:00 h
  • KDE: Open Gallery, Baštová 5, Bratislava

Publikáciu predstavia:

  • Zora Bútorová – sociologička, spoluautorka publikácie
  • Oľga Gyárfášová – sociologička, spoluautorka publikácie
  • Marián Velšic – sociológ, spoluautor publikácie

Zastúpenie žien v top pozíciách v oblasti práce a politiky ostáva dlhodobo nedostatočné. Po bezmála tridsiatich rokoch je zrejmé, že situácia sa nezlepší automaticky. Nová publikácia IVO má ambíciu prispieť k tomu, aby sa tento bludný kruh preťal a otázky rodovej rovnosti sa dostali väčšmi do popredia verejného i politického diskurzu.

 

Polit_partic_zien_IVO_181108_pozv_orez