head4.png

POZÝVAME: Prečo sú ženy stále diskriminované v práci? (diskusia)

Ženy v meste.sk, 12. 5. 2017

Antidiskriminačný zákon u nás platí od roku 2004, ale prípadov diskriminácie žien na základe pohlavia a rodu, o ktorých rozhodli súdy na Slovensku, je žalostne málo – len 26. Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien v novembri 2015 vo svojom hodnotení konštatoval, že na Slovensku sa „súdy iba zriedka zaoberajú prípadmi diskriminácie na základe pohlavia a rodu.“ Výbor tiež poukázal na to, že ženy sa obávajú stigmatizácie a pre mnohé je kvalitná právna pomoc nedostupná. „Súdne poplatky sú vysoké, často dochádza k súdnym prieťahom,“ konštatoval výbor OSN.

Prečo je to tak? Ako sú ženy diskriminované v práci? Prečo ich odrádzajú obrátiť sa na súdy? A prečo súdy sa tým tak málo zaoberajú?

O týchto a ďalších otázkach sa bude diskutovať na podujatí, ktorú pripravil portál Ženy v meste v spolupráci s Európskou komisiou. Diskusia sa uskutoční 30. mája 2017 o 13:30 hod. v sídle Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Palisády 29, Bratislava. Pripravené bude aj občerstvenie.

Pozvanie na diskusiu prijali:

 • Viera Petrášová
  špičková vedkyňa, ktorá ako prvá žena na Slovensku vyhrala antidiskriminačný spor
 • Monika Ladmanová
  expertka z kabinetu Věry Jourovej, eurokomisárky pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázky rovnosti pohlaví
 • Marián Filčík
  riaditeľ odboru ľudských práv na Ministerstve spravodlivosti SR
 • Zuzana Magurová
  z Ústavu štátu a práva SAV, ktorá pôsobí aj ako advokátka

 
Svoju účasť potvrďte, prosím, na adrese zenyvmeste@gmail.com do 25. mája 2017.