head5.png

Práva rodiacich žien v televízii

RTVS, 13. 2. 2018

Naša právnička Janka Debrecéniová porozprávala v Dámskom klube RTVS o našej čerstvo vydanej publikácii ŽENY – MATKY – TELÁ II: Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a najmä o porušovaní práv žien v pôrodniciach. Publikácia je založená na analýze hĺbkových anonymných rozhovorov s pôrodníkmi, pôrodníčkami a pôrodnými asistentkami. Z ich výpovedí vyplýva, že zdravotnícky personál sa na ženách nezriedka dopúšťa násilia.
Debra_Damsky_klub_1802_studio_wRTVS_orez

Potvrdzujú sa tým výsledky kvalitatívneho výskumu vydaného v roku 2015 v prvom dieli publikácie Ženy – Matky – Telá, ktorý zisťoval pôrodné skúsenosti z pohľadu rodiacich žien. Ako zistili autorky výskumu, na ženy v slovenských pôrodniciach sa vytvára nátlak a pôrodná starostlivosť sa poskytuje tak, aby zväčšila pohodlie personálu na úkor rodiacich žien a detí. Obe publikácie sme vydali v spolupráci so združením Ženské kruhy.
 

Pozrite si:

Dámsky klub – Janka Debrecéniová (od 1:11:39 h)
 
Dámsky klub je denný magazín televíznej Jednotky o ženách pre ženy, ktorý prináša rady, postrehy, námety, odpovede na otázky a problémy súčasných žien.

Foto: RTVS

 

Publikáciu ŽENY-MATKY-TELÁ II. sme vydali aj vďaka Vašej podpore.
Umožnite nám aj naďalej presadzovať práva žien pri pôrodoch, prosím.

Darujte nám 2 %! Ďakujeme.