head5.png

Právo na každý deň – Metodická príručka

Autorka: Janka Debrecéniová

Vydavateľ: Nadácia Občan a demokracia (MRG-S) v spolupráci a s finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

Publikácia tvorí metodický doplnok ku každému zo súborov tematických manuálov Právo na každý deň (Občan a jeho možnosti, Trestné právo, Občianske právo, Rodinné právo a Pracovné právo) a je určená pre učiteľky a učiteľov. Autori tematických manuálov, Ladislav Briestenský a Ján Hrubala, sa na príprave metodickej príručky podieľali ako supervízori.