head5.png

Prečo vo Ficovej vláde nie je žiadna žena? Muži sa nechcú deliť o moc

Aktuálne.sk, 15. 1. 2016

Ženám v slovenských vládach ruže nekvitnú. Je ich tam ako šafranu. Ani v kabinete Roberta Fica nesedí žiadna žena. Jedinú, čo tam bola – ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú – po dva a pol roku odvolali. Smer sa pritom prezentuje ako ľavicová strana, ktorá by mala presadzovať ciele sociálnej demokracie, teda i rodovú rovnosť. Ako sa však v minulosti ukázalo aj pri iných témach, ani teraz sa Smer nespráva veľmi ľavicovo.

Podľa ľudskoprávnych aktivistov zloženie vlády len odzrkadľuje diskrimináciu žien v celej spoločnosti a alibizmus politikov, ktorí síce hovoria o nutnosti zlepšovania postavenia žien, no v praxi konajú inak. „Skutočnosť, že v súčasnej vláde nie je ani jedna žena, iba odráža to, čo si vláda Roberta Fica o ženách myslí, a tiež to, že práva žien nie sú, nikdy neboli a pravdepodobne ani nebudú v centre jej záujmu,“ hovorí Janka Debrecéniová, právnička zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

O tom podľa nej svedčí aj kandidačná listina strany Smer do blížiacich sa volieb. Prvá žena je tam až na 14. mieste a na pravdepodobne zvoliteľných prvých 60 miestach je iba päť žien, čo je veľmi málo.

„Ak premiér hovorí o „prirodzenom rozdelení“ a nezáujme žien o politiku, buď vedome ignoruje fakt, že v slovenských politických stranách stále rozhodujú muži, alebo sa ženám vysmieva,“ dodáva Debrecéniová.

Ako pripomína, pre politické strany, ktoré ignorujú ženy, je príznačné aj to, že ženy „nasadia“ vtedy, keď treba niekoho obetovať. Dobrou ilustráciou bola podľa nej kauza piešťanského CT, kde Smer bez váhania obetoval dve z troch svojich najvyššie postavených straníčok. A to napriek tomu, že počas svojho vládnutia mal aj množstvo iných porovnateľne závažných káuz, ktoré opodstatňovali vyvodenie rovnakých osobných dôsledkov.

„Bez toho, že by som chcela spochybňovať závažnosť kauzy piešťanského CT a zodpovednosť jej aktérok, podotýkam, že v kauzách, kde zodpovednosť nesú muži, nebýva vyvodzovanie konzekvencií zväčša také rázne a dôsledné,“ porovnáva občianska aktivistka.

Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien na zasadnutí v novembri minulého roka pritom vyjadril znepokojenie nad nízkym zastúpením žien v parlamente a vo vláde, ale aj v zastupiteľstvách či na čele obcí a vyšších územných celkov. Slovensku odporučil prijať opatrenia na zvýšenie zastúpenia žien vo verejnom a politickom živote.

„Tieto opatrenia majú spočívať aj v zákonom stanovených kvótach, ktoré by zabezpečili rovnocenné zastúpenie žien a mužov v politických stranách, v parlamente a na vysokých postoch vo verejnej správe,“ približuje Debrecéniová.

V podobnom duchu sa vyjadril aj ľudskoprávny aktivista Laco Oravec. To, že vo Ficovej vláde chýbajú ženy, podľa neho vypovedá veľa nielen o ich postavení v spoločnosti a stave rodovej rovnosti u nás, ale aj o presadzovaní práv rôznych skupín obyvateľstva.

„Vlády na Slovensku sa nikdy neusilovali, aby ich zloženie zodpovedalo spoločnosti. Aby v nej mali primerané zastúpenie všetky skupiny obyvateľstva. Tak je to aj v parlamente, kde sú poddimenzované ženy aj menšiny. Je tam napríklad len jeden rómsky poslanec,“ vysvetľuje Oravec.

Vláda sa podľa neho správa pokrytecky, keď sa formálne hlási k európskym hodnotám, vytvára rôzne stratégie na zlepšenie postavenia žien a menšín, rokujú o tom výbory, no keď to má presadiť v praxi, vôbec to neuplatňuje. Často sa opakujúci argument, že politické strany nominujú málo žien, lebo ich nemajú odkiaľ zobrať, keďže sa do politiky nehrnú, je podľa Oravca len výhovorka.

„Politické strany pre ženy nevytvárajú priestor. Taká situácia je prejavom slabo rozvinutej demokracie a mocensky rozdelenej spoločnosti. Štát stále ovládajú muži, ktorí nie sú ochotní deliť sa o moc,“ uzatvára občiansky aktivista.

Čítajte viac

Radovan Krčmárik
 

Pozrite aj:

 
© Newsandmedia.sk, 2016
Článok uverejnil portál Aktualne.sk v rubrike Slovensko/Politika 15. 1. 2016 o 6:00.