head1.png

Prednášky extrémistov môžu ohroziť osobnostný vývoj detí

Pravda.sk, 23. 7. 2015

Riaditelia škôl si majú dávať väčší pozor na to, koho púšťajú do škôl. Najmä ak ich oslovia rôzne organizácie s ponukou organizovať branný výcvik či prednášky, napríklad o národnej histórii. Niektorí riaditelia na to už prišli aj sami, keď sa koncom júna jedna z polovojenských organizácií blízkych pravicovému extrémizmu na sociálnej sieti pochválila tým, ako organizuje na školách branný výcvik. Tri školy, ktoré organizácia spomenula, čaká v septembri kontrola štátnej školskej inšpekcie. Tá môže zároveň navrhnúť zriaďovateľovi vyvodenie personálnych dôsledkov voči riaditeľom, teda ich možné odvolanie.

Minister školstva Juraj Draxler teraz vyzval vedenia škôl, aby boli opatrnejšie. „Chcel by som požiadať riaditeľov, aby dali veľký pozor na to, koho vpustia k deťom do tried a v prípade branných cvičení spolupracovali najmä s našou armádou,“ vyhlásil Draxler. Školy by mali okrem armády využívať ponuky Policajného zboru alebo Hasičského a záchranného zboru, ktoré majú pre deti pripravené rôzne akcie.

Ak si aj škola organizáciu preverí, vynára sa otázka, či učitelia alebo riaditelia dokážu odlíšiť informácie a dezinformácie. „Dôležitá je aj príprava ľudí na školách, aby sa vedeli v záplave informácií na internete orientovať a filtrovať. Niekedy je to veľmi ťažké, vyžaduje si to veľa času a aj učiteľov treba vytrénovať na to, aby vedeli odlíšiť to, čo môže byť problematické,“ upozorňuje Šarlota Pufflerová z občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Riešením podľa nej nie je ani vytvorenie zoznamu organizácií, s ktorými je vhodné spolupracovať. „Schopnosť orientovať sa v informáciách by mala byť ťažiskom vzdelávania na školách, nie nalievanie informácií. Ale problém je, či sú na to učitelia pripravení. Aj preto by to malo byť súčasťou vzdelávania učiteľov,“ uzavrela Pufflerová.

Čítajte viac

db

 

Pozrite aj:

Slovenskí branci robia „výcvik“ na školách, s deťmi strieľajú zo samopalu (zamknutý obsah)

 
© PEREX, 2015
Článok uverejnil portál Pravda.sk v rubrike Správy/Domáce 23. 7. 2015 o .