head5.png

Prelomme mlčanie, hovorme o násilí na ženách, KONAJME!

Fenestra, 25. 11. 2016

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je ohraničená dvoma dátumami. Začína 25. novembrom, ktorý je Medzinárodným dňom boja za odstránenie násilia páchaného na ženách a končí  10. decembra Medzinárodným dňom ľudských práv. Tieto dva dátumy odkazujú na skutočnosť, že násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv žien. V týchto 16 dňoch ľudia a organizácie na celom svete zvyšujú informovanosť a povedomie o násilí na ženách. Na Slovensku sa od roku 2010 do aktivít kampane zapojilo 9196 ľudí. Prelomme mlčanie, hovorme o násilí na ženách, KONAJME!

Kampaň realizujú, v 7 mestách na Slovensku organizácie Fenestra v Košiciach, OZ Hana a Divadlo na opätkoch v Spišskej Novej Vsi,  Kotva v Trebišove, Možnosť voľby a Slovensko-český ženský fond v Bratislave, Pomoc rodine v Michalovciach, Progresfem v Poprade a Žena v tiesni v Martine.

Osobné výpovede žien zažívajúcich násilie ostávajú často nevypočuté. „Mnohé ženy hovoria, že im na inštitúciách neveria, neberú vážne obavy, ktoré popisujú. Sú sklamané z toho, že inštitúcie nevyvodzujú zodpovednosť voči páchateľom násilia a nedokážu zabezpečiť dostatočnú ochranu pre ne a pre ich deti“ uviedla Karlovská z Fenestry.

„Na pamiatku všetkých žien, ktoré boli v dôsledku násilia zavraždené svojimi súčasnými či bývalými manželmi a partnermi, s odkazom „Nezabúdame„, prinášame cez výstavu Umlčané svedkyne príbehy týchto žien do verejného priestoru. Pamätajme si ich mená a príbehy, pretože vraždy žien sú mementom zlyhania nás všetkých v ochrane žien a detí pred zločinmi, ktoré sa odohrávajú v súkromí. Prvá výstava sa na Slovensku konala v Košiciach v roku 2004. Od tej doby sa na Slovensku uskutočnilo 40 výstav v 12 mestách. S Umlčanými svedkyňami putuje kronika, do ktorej môžu ľudia napísať svoj odkaz. Výstava „Umlčané svedkyne“ bude počas kampane putovať po 7 mestách Slovenska. Výstavou chceme poukázať na to, že ženy a deti, ktoré boli v dôsledku násilia na Slovensku zabité, nenašli zo strany spoločnosti pomoc, podporu a ochranu“ dodala Karlovská.

Počas výstav sa budú môcť ľudia odfotiť s tabuľkou „Hovorím nie násiliu na ženách„, napísať vlastný odkaz a odfotiť sa s ním, zapáliť sviečku na pamiatku zabitých žien, zaviazať stužku ako symbol, že nezabúdame na všetky ženy, ktoré boli zabité v dôsledku dlhodobého násilia a dozvedieť sa viac informácií o násilí na ženách.

Na záver výstav spoločne symbolicky Vypískame násilie. Pískaním vyjadríme, že násilie páchané na ženách NEBUDEME TOLEROVAŤ!

Súčasťou kampane bude aj celoslovenská konferencia ”Míľniky na ceste k ochrane a posilneniu žien – výzvy po 20 rokoch“, ktorá bude reflexiou 20 rokov vývoja v téme násilia páchaného na ženách na globálnej a európskej úrovni a na Slovensku. O kľúčových míľnikoch v ochrane a posilnení žien a výzvach, ktoré pred nami stoja budú hovoriť zahraničné aj slovenské odborníčky z mimovládneho a verejného sektora. Konferencia bude priestorom na dialóg, výmenu skúseností a prezentovanie príkladov dobrej praxe v zahraničí a v SR.

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2016 realizujeme vďaka finančnej podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016 a Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike.

 

Viac informácií o kampani

www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu
www.facebook.com/16dniaktivizmu

 

Kontakty:

Fenestra, Košice – www.fenestra.sk, fenestra@fenestra.sk, 0911 224 777
Kotva n.o., Trebišov – kotva.n.o@zoznam.sk, 056/67 23 114
Možnosť voľby, Bratislava – www.moznostvolby.sk, adriana@moznostvolby.sk,
OZ Hana, Spišská Nová Ves – www.ozhana.sk, ozhana.snv@gmail.com, 0903 404 471
OZ Pomoc rodine, Michalovce – www.pomocrodine.sk, pomocrodine@pomocrodine.sk, 0911 084 473
OZ Žena v tiesni, Martin – www.zenavtiesni.sk, oz.zenavtiesni@tipnet.sk, 0907 346 374
Progresfem, Poprad – www.progresfem.sk, progresfem@progresfem.sk, 0908 121 427
Slovensko-český ženský fond, Bratislava – www.zenskyfond.sk, bobakova@womensfund.sk, 0902 138 962, 0948 789 030