head3.png

POZÝVAME: Prezentácia novej publikácie ODZ

ODZ, 20. 4. 2015

Pripravujeme odborné podujatie týkajúce sa sféry zdravotníctva – prezentáciu publikácie Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Ide o vôbec prvú celoslovenskú sondu do situácie, za akých podmienok ženy na Slovensku rodia a s čím všetkým sa v pôrodniciach stretávajú.

Publikácia je záverečným výstupom dvojročného monitoringu a výskumu dodržiavania ľudských práv žien v slovenských pôrodniciach. Jasne naznačuje, že v nich dochádza k vážnym – často systémovým – porušeniam ľudských práv žien. Výskum sme realizovali v spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy.

Podujatie sa uskutoční 29. apríla 2015 v Bratislave. Po dopoludňajšej prezentácii a následnej diskusii kompetentných z radov odbornej obce, verejnej správy a ďalších zainteresovaných sa uskutoční tlačová beseda, na ktorej predstavíme publikáciu médiám. Výsledky výskumu budú prezentovať autorky publikácie Janka Debrecéniová, Zuzana Krišková, Sylvia Šumšalová, Miroslava Hlinčíková, Martina Sekulová a koordinátorka aktivít Šarlota Pufflerová (výkonná riaditeľka nášho združenia).
 
V prípade záujmu o účasť na podujatí kontaktujte, prosím, náš sekretariát: sekretariat@odz.sk.

 

Stiahnite si:

 
Prezentáciu sa realizuje v spolupráci so združením Ženské kruhy a s finančnou podporou Open Society Foundations a Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 spravovaného NOS-OSF.

Projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách bol podporený sumou 46 424,90 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.
 

ODZ_logo_farba_512_zmensene

ZK_logo1_w_hl

EEA_logo_wEEA+N_hrube

OSF-I_logo_w

OSF_logo_2_wOSF_zarovno