head6.png

Príručka ľudských práv / Human Rights Guide

HVS, 29. 1. 2022

Učte sa o ľudských právach prostredníctvom tém, hľadajte pomoc a skúmajte zdroje

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku (HVS) prichádza s inovatívnou online Príručkou ľudských práv – Human Rights Guide, ktorá je k dispozícii na nahliadnutie, štúdium a praktické používanie širokej verejnosti na stránke www.humanrightsguide.sk. Jej inovatívnosť spočíva najmä tom, že je používateľsky veľmi príjemná, prehľadná a dobre ovládateľná. Pri približovaní problematiky ľudských práv volí tematický a situačný prístup. Príručka sa neustále vyvíja a aktualizuje s vývojom situácie v normotvorbe či administratívnej praxi.

Príručka je určená bežnému používateľovi či používateľke a snaží sa poskytnúť prvé usmernenie v situáciách domnelého porušenia ľudských práv a ich vymáhania. Nenahrádza profesionálnu právnu pomoc, avšak poskytuje návod, ako môžete právnu pomoc vyhľadať a na aké inštitúcie sa v jednotlivých situáciách môžete obrátiť. Príručka obsahuje prehľadné odkazy na zdroje, legislatívu a judikatúru, či už vnútroštátnu, alebo judikatúru európskych súdov či kvázisúdnych orgánov OSN. Obsahuje aj informácie o vnútroštátnych a medzinárodných ľudskoprávnych inštitúciách a mechanizmoch, ako aj o pomáhajúcich organizáciách – vybraných ľudskoprávnych mimovládnych organizáciách.

Na Slovensku pôsobí množstvo ľudskoprávnych organizácií. Príručka zatiaľ uvádza 22 z nich (najmä tie, ktoré poskytujú aj individuálnu právnu pomoc a poradenstvo) tak, aby bola každá veľká oblasť zastúpená aspoň jednou organizáciou. Medzi nimi je zahrnuté aj naše združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.

Aktuálne tematické oblasti príručky:

Vytvorenie príručky je výsledkom spolupráce HVS s Baltic Human Rights Institute v Rige. Okrem lotyšského hlavného partnera na medzinárodnom projekte participovali mimovládne organizácie z ďalších ôsmich krajín Európskej únie – Estónska, Litvy, Bulharska, Slovinska, Chorvátska a Francúzska.

Spolupracujúci partneri postupne spracúvajú jednotlivé tematické okruhy a upravujú ich podľa aktuálne platného právneho poriadku a administratívnej praxe svojej vlastnej krajiny. Projekt vstupuje teraz do ďalšej fázy, keď bude príručka doplnená o ďalšie témy, informácie a zdroje a takisto o glosár ľudskoprávnych termínov a pojmov.

Želáme Vám, aby ste príručku užitočne využívali. Pokiaľ budete mať pripomienky, odkazy alebo návrhy na vylepšenie, pošlite, prosím, správu na info@helcom.sk.
 

    Pozrite viac:

 
Projekt podporili Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva, Program Erasmus+ Európskej únie a Ministerstvo kultúry Lotyšska.