head2.png

Rodová nerovnosť sa najviac prejavuje na trhu práce (panelová diskusia ODZ)

SITA / Netky.sk, 21. 10. 2016

Za diskrimináciu a rodovú nerovnosť má primárne zodpovednosť štát, všetky jeho úrady, agentúry, inštitúcie, dokonca až zdravotnícke zariadenia. Na panelovej diskusii s názvom Štruktúrne aspekty rodových nerovností vo verejných politikách a ich dopady na situáciu žien na trhu práce v Bratislave to povedala právna expertka organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová.

Sociologička Jarmila Filadelfiová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny Debrecéniovú doplnila v tom, že OSN pravidelne žiada Slovensko pri každom predkladaní správy o ľudských právach, aby zmenilo svoju politiku znevýhodňovania žien na trhu práce. Práve na ňom sa na Slovensku podľa Filadelfiovej najviac prejavuje stereotyp roly muža a ženy, ale aj rodová nerovnosť. „Pracovné miesta s nízkou mzdou sú obsadzované vo väčšine prípadov ženami, niektoré profesie sú feminizované, niektoré obsadzujú primárne muži,“ vysvetlila Filadelfiová s tým, že pre Slovensko je typická aj rodová priepasť vo finančnom odmeňovaní. Odráža to aj systém tvorby miest, odlišné vzory hľadania práce, stereotyp roly muža a ženy na Slovensku.

Podľa sociológa Daniela Gerberyho (Inštitút pre výskum práce a rodiny) spočíva problém rodovej nerovnosti aj v zaužívaných spôsoboch myslenia, ktoré nezodpovedajú súčasnému stavu spoločnosti. Tento fenomén nazval ľudovým mechanizmom. „Celé generácie sa socializovali v inej predstave, akú máme my dnes, v inom kontexte, v inom čase,“ povedal Gerbery s tým, že naše súčasné možnosti potom odvodzujeme od rozhodnutí, ktoré niekto urobil v minulosti. To sa týka aj zákonov či nariadení. Gerbery uviedol niekoľko príkladov. Matka môže svoje trojročné dieťa umiestniť do škôlky, zatiaľ čo matka, ktorej dieťa má dva roky a 340 dní, ešte nie. Rodinné dovolenky majú nízku úroveň, rodinné dávky už neplnia funkciu ochrany rodiny pre chudobou. „To musí ísť ruka v ruke,“ povedal Gerbery s tým, že takto nastavené politiky treba zmeniť. Dvadsiate prvé storočie by malo byť podľa neho feminizovaním mužských životných dráh a prenosom dobrej praxe z iných krajín.

Čítajte viac
 

Pozrite aj:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   

Foto: ODZ

 
© Netky/SITA, 2016
Správu tlačovej agentúry SITA uverejnil portál Netky.sk 21. 10. 2016 o 14:21 v rubrike Domov.

 
 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizovali vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a s podporou Open Society Foundations.

 
odz_c_128       MPSVR_logo_wOSF-I_logo