head5.png

Michal Vašečka: Referendum je prvý krok k náboženskému štátu

Pravda.sk, 6. 2. 2015

V referende o rodine sa bude rozhodovať o tom, či si Slovensko udrží svetský a sekulárny charakter štátu, alebo sa posunie bližšie k náboženskému štátu. Myslí si to sociológ Michal Vašečka. V rozhovore pre Pravdu povedal, že po zatvorení volebných miestností sa nič nekončí, práve naopak. Podľa neho sa na tejto téme môžu zviezť aj radikálnejšie orientovaní ľudia, ktorí budú chcieť bojovať proti otvorenej spoločnosti ako takej.

Iniciátori referenda hovoria, že je o tradičnej rodine, ktorú treba chrániť. O čom budú Slováci túto sobotu hlasovať podľa vás?

Samozrejme, v prvom pláne je o rodine a téma bola vybraná organizátormi práve preto, že je to intímna téma, ktorá sa týka každého z nás vrátane tých, ktorí v rodine nežijú, ale prichádzajú s touto témou do styku. Väčšina z nás vyrástla v nejakej rodine, takmer každý sa stretol s nejakou formou tlaku na to, aby nejakú založil. Ale o čom budeme hlasovať? Som presvedčený, že budeme hlasovať predovšetkým o tom, ako sa ďalej bude vyvíjať slovenská spoločnosť, o tom, či si udrží svoj sekulárny svetský charakter, alebo sa postupnými krokmi budeme posúvať smerom k čoraz viac prítomnému náboženskému štátu. Toto je prvý krok, na prvý pohľad nevinný. Samotné otázky neprinášajú zásadné ohrozenie, právne sú málo relevantné, ich cieľom je mobilizovať. Sú skôr o tom, že rôzne témy, ktoré sú dôležité pre skôr nábožensky orientovaných ľudí, prenikajú do verejného priestoru a zrazu niečo, čo by malo byť súčasťou súkromnej sféry, sa stáva veľmi masívne súčasťou verejnej sféry. A svetský sekulárny štát je typicky práve tým, že veľmi prísne oddeľuje súkromnú a verejnú sféru.

Na základe čoho si myslíte, že ide o skrytú snahu meniť Slovensko na náboženský štát? Referendum je občianskou iniciatívou, ktorú cirkev len podporila.

Nespochybňujem, že je to občianska iniciatíva, ale občianska iniciatíva ľudí, ktorí sú súčasťou cirkvi. To, že Konferencia biskupov Slovenska podporuje Alianciu, je zrejmé a viditeľné, osobné i inštitucionálne prepojenia sú zjavné. A je zvláštne, keď sa spomína, že nejde o zasahovanie do politiky. Katolícka cirkev je už od čias rímskeho cisára Konštantína úspešná práve preto, že sa spája s mocou a snaží sa rôznymi spôsobmi ovplyvňovať mocných tohto sveta a formovať svetonázor bežných ľudí. Za týmto účelom vybudovala mocnú hierarchickú štruktúru a vďaka inštitútu celibátu naakumulovala bohatstvo. V súčasnosti je to menej viditeľné ako v minulosti, ale snaha ovplyvňovať dianie v spoločnosti je jednou z najvýraznejších charakteristík tejto globálnej štruktúry. Samozrejme, že sa tak nikdy a nikde nedeje priamym vstupom do politiky, ale nepriamo cez iné subjekty, ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty a s hierarchiou sú prepojení emocionálne i funkčne.

V referende ide o to, nenápadne posilniť katolícky klérus v našej spoločnosti?

Zásadný spor, ktorý sa vzhľadom na doterajšie skúsenosti bude objavovať čoraz častejšie, bude o tom, že prvky kánonického práva môžu mať vplyv na svetský charakter štátu. Práve tzv. výhrada vo svedomí je dobrým príkladom, kde kánonické právo, teda právo jednej náboženskej skupiny, môže dominovať nad právom svetským, pretože sa bude týkať iba jej členov. Podobným príbehom sa už čoskoro môžu stať rozvody. Aliancia za rodinu v minulosti opakovane avizovala, že v budúcnosti by rada otvorila diskusiu aj o sprísnení rozvodového konania. To sa bude na Slovensku týkať veľkého počtu ľudí, ktorí sú už rozvedení, práve sa rozvádzajú alebo sa s prepáčením v budúcnosti môžu rozviesť, aj keď im to neprajem. Dnes je rozvod možný dohodou. Diskusia, ktorú chce Aliancia otvoriť, má byť o tom, aby to nebolo také ľahké urobiť dohodou, aby sa do konania premietli tradičné prístupy charakteristické pre katolícku cirkev. Slobodná voľba ľudí modernej spoločnosti, ktorí si uvedomia, že nevieme spolu žiť, nevyhovuje nám to, ubližujeme si a musíme sa rozísť, môže byť zásadne sťažená.

Hlavnou témou predreferendovej kampane sa stali homosexuáli, hoci Aliancia tvrdí, že nebojuje proti nim. Čo si o tom myslíte?

Tie otázky sú formulované z pohľadu Aliancie za rodinu mimoriadne sofistikovane a nemyslím, že je to náhodné. Diskusia sa síce zvrtla na LGBTI komunitu, ale som hlboko presvedčený, že vôbec o LGBTI komunite nie je. A som schopný veriť niektorým predstaviteľom Aliancie, že osobne proti tejto komunite nič nemajú. Tam problém nevidím. Aliancia za rodinu postupuje ako pomerne štandardné antimodernistické hnutie, čo je príbeh v mnohých súčasných krajinách sveta. Tieto antimodernistické hnutia sú znepokojené rôznymi negatívnymi tendenciami, ktoré priniesla moderná doba, a snažia sa ich zastaviť. Deje sa to po celom svete, aj v západnej Európe, kde modernizácia spoločnosti dospela omnoho ďalej ako na Slovensku.

Čo je pre tieto hnutia typické?

Na to, aby boli úspešné, musia splniť tri body. Po prvé musia identifikovať jasného nepriateľa, ktorý je hodnotovo neprijateľný. Po druhé, treba vytvoriť pocit ohrozenia. Po tretie je potrebné neprestajne zvýrazňovať vlastné hodnoty a cnosti ako tie najlepšie a ideálne ich potvrdzovať viditeľne, masovo a vo verejnom priestore. To znamená, že musíte systematicky upevňovať sociálnu kohéziu tejto skupiny. Tá sa začína prudko upevňovať práve v súlade s vytvorením obrazu nepriateľa a s pocitom ohrozenia a vytvára sa veľmi silné videnie sveta v kategóriách „my“ a „oni“. A tak náhle prichádza čas, keď sa každý člen spoločnosti musí vyjadriť, kde stojí. Nebude možné povedať, že ja som niekde uprostred. Keď sa nielen emócie, ale aj tie témy dostanú na hranu, tak už sa nebude dať byť čiastočne tehotný. A vtedy tento typ antimodernistického hnutia začína byť úspešný.

Čítajte viac

Lucia Krbatová

 
© PEREX, 2015
Článok uverejnil portál Pravda.sk v rubrike Správy/Domáce 6. 2. 2015 o 8:00.