head3.png

Sprevádzajúce osoby pri pôrode nie sú návštevou

VOP, 22. 7. 2020

Pandémia sťažila mnohým ženám podmienky počas pôrodov, niektoré nemocnice im v jej dôsledku neumožňovali mať pri pôrode sprevádzajúcu osobu. Na Kanceláriu verejnej ochrankyne práv sa počas koronakrízy obrátilo niekoľko budúcich mamičiek, ktoré sa obávali pôrodu bez sprevádzajúcej osoby. Išlo aj o ženy, ktoré v minulosti zažili rôzne negatívne zážitky, prípadne mali traumy z predchádzajúcich pôrodov. Pre mnohé z nich to v konečnom dôsledku znamenalo, že boli nútené rodiť bez sprevádzajúcej osoby a niektoré si tak museli znova prechádzať traumatickou situáciou bez blízkej osoby. Zmena prišla až 11. mája spolu s odporúčaním hlavného hygienika, ktoré spresnilo, že zákaz návštev sa netýka sprevádzajúcich osôb pri pôrode.

Šírenie koronavírusu významne ovplyvnilo aj situáciu predčasne narodených detí a ich rodičov, a to zamedzením ich osobného kontaktu. Podobne ako v prípade pôrodov, prítomnosť rodičov nemožno považovať za bežnú návštevu. Dieťa má pri poskytovaní zdravotných služieb právo na prítomnosť rodičov. Zákonný zástupca tiež zastupuje dieťa a má rodičovskú zodpovednosť, pod ktorú spadá aj ochrana dieťaťa. Navyše je prítomnosť blízkej osoby aj v záujme dieťaťa a jeho úspešnej liečby. Vedecké štúdie poukazujú na priamu súvislosť medzi pravidelným stykom rodičov s predčasne narodenými deťmi a zlepšením výsledkov ich vývoja.

Viaceré momenty súvisiace s obmedzovaním či porušovaním základných práv počas pandémie by v tejto chvíli mali slúžiť ako podklad pre poučenie sa z chýb do budúcnosti. Len ak oprávnené orgány zreflektujú svoju činnosť a vyhodnotia, ktoré prijímané opatrenia boli nad rámec nevyhnutnosti a primeranosti, môžu zvládnuť ďalšiu vlnu pandémie s väčším rešpektom k ľudským právam.

 
Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová analyzuje chyby, ktoré štát urobil počas pandémie a vystríha pred ich opakovaním.

Čítajte viac v jej článku pre portál Ahojmama.sk.

 
© VOP / PEREX, 2020
Stanovisko verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej k aktuálnej situácii uverejnila webová stránka VOP v rubrike Aktuálne 22. 7. 2020. Článok verejnej ochrankyne práv uverejnil portál denníka Pravda Ahojmama.sk v rubrike Články / Tento týždeň píše 19. 6. 2020 o 4:46.